Bazar ertəsi, 10 Aprel 2017 00:00

«Talana son!» başa çatdı - FOTO

Yazan

Xeber.İnfo-nun verdiyi məlumata görə demokratik qüvvələrin Milli Şurası aprelin 8-də “Talana son! şuarları ilə mitinq keçirib.

Mitinqdə siyasi məhbusların azad olunması və sosial problemləri əks etdirən şuarlar səsləndirilib. Mitinqdə siyasi hakimiyyətin yanlış davranışı kəskin tənqid olunub. Hökumətdən talançı siyasətə son qoyulması tələb edilib. Mitinq qətnamənin oxunuşu ilə başa çatıb

Xeber.İnfo

İbrahim ibrahimli 

Cümə axşamı, 02 Fevral 2017 00:00

Bu gün xanim Zeynəbin (s.ə) mövlud günüdür

Yazan

Həzrət Əli (ə) və Fatimeyi-Zəhra (s)-ın Həsən, Hüseyn, Zeynəb, Ümmi Gülsüm və Möhsin adlı beş övladı olmuşdur. Bu xanədanın üçüncü övladı Zeynəb Hicrətin 6-cı ilində Mədinə şəhərində dünyaya göz açdı

ATANIN ZİNƏTİ

Zeynəb atanın zinəti deməkdir. Allah tərəfindən belə adlanan bu qız öz vəzifəsini yerinə yetirməklə tarixin zinəti və ailəsinin fəxri oldu. Odur ki, Zeynəb adı məhz onun fədakarlığı hesabına həmişə gözəl, müqəddəs və əbədidir. Bu vilayət dürrünün ad qoyma mərasimi haqda tarixdə belə oxuyuruq:

SƏMAVİ AD

Zeynəbi-Kubranın təvəllüdü zamanı həzrət Peyğəmbər (s) səfərdə olduğundan Fatimə(s.ə) Əlidən(ə) istədi ki, övladları üçün ad qoysun. Əli (ə) buyurdu: Mən atandan qabağa keçmərəm. Səbr edək Peyğəmbər (s) səfərdən gəlsin.
Peyğəmbər (s) səfərdən qayıtdıqdan sonra Əli (ə) Zəhranın(s.ə) uşağı olmasını xəbərini Peyğəmbərə çatdırıb, ondan uşaq üçün ad qoymasını xahiş etdi. Peyğəmbər (s) buyurdu: Fatimənin övladları mənim övladlarımdır, lakin onlar barəsində qərara gəlmək yalnız Allaha məxsusdur.
Ondan sonra Cəbrail nazil olub xəbər gətirdi ki, Allah buyurur: Bu qızın adını Zeynəb qoy! çünki, Mən bu adı Lövhi-məhfuzda yazmışam. Bunu eşidən Peyğəmbər (s) Zeynəbi öpdü və buyurdu: Tövsiyə edirəm hamı bu qıza hörmət etsin. çünki, o, Xədiceyi-Kubra kimidir.
Yəni həzrət Xədicənin fədakarlıqları kimi, həzrət Zeynəbin Allah yolunda dözüm, səbr, şücaət və mübarizəsi İslamın əbədiliyi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

PEYĞƏMBƏR İLƏ BİRLİKDƏ

Həzrət Zeynəb(s.ə) beş ilə qədər Peyğəmbərlə(s) bir zamanda yaşamışdır. Bu müddət onun Peyğəmbər (s) səhabələrindən hesab olunmasına kifayətdir və bu da bu barədə yazılmış kitablarda qeyd olunmuşdur.
Bu beş il fürsət idi ki, Həzrət Zeynəb(s.ə) Peyğəmbərin (s) mübarək vücudundan səbr və dözüm hədisini yazsın. Çünki o, Zeynəbin(s.ə) həyat yolunun bütün müsibətlərindən xəbərdar idi və bilirdi ki, bu çətinliklərə yalnız böyük ruh, dağ kimi möhkəm qəlb və Allah eşqi ilə dolu ürək dözə bilər. Elə bil müsibət, çətinlik Zeynəbin(s.ə) taleyi ilə qarışmış və Allah-təala səbr və dözümü ondan cilvələndirmişdir ki, bütün Allah adamları üçün nümunə olsun.

DƏRDLİ YUXU

Zeynəb(s.ə), onu gözləyən qəmli macəraları uşaq vaxtında yuxuda görüb babası Peyğəmbərə (s) söyləyir. Peyğəmbər (s) onu gözləyən bu hadisələri təbir edir ki, Əlinin yetişdirməsi və Zəhranın(s.ə) qucağında böyümüş olan bu qız özünü həmin hadisələrlə görüşə hazır etsin. Bu yuxunu tarixdə belə oxuyuruq:
Peyğəmbərin (s) vəfatı yaxınlaşırdı. Bir gün Zeynəb(s.ə) onun yanına gəlib uşaqlara məxsus şirin dillə dedi:
«Ey Peyğəmbər, bu gecə yuxuda gördüm ki, şiddətli bir külək əsib bütün dünyanı zülmətə qərq etdi. Mən küləyin şiddətindən o tərəf-bu tərəfə düşürdüm. Axırda məcbur qalıb böyük bir ağacdan yapışdım. Amma külək onu da yerindən qopardı. Mən ikinci dəfə onun bir budağından tutdum, amma o da davam gətirmədi. Üçüncü dəfə onun başqa bir budağından yapışdım, lakin külək onu da sındırdı. Sonra bir-birinə yapışmış iki budağa üz tutdum ki, birdən onlar da sındı və mən yuxudan ayıldım.»
Peyğəmbər(s) Zeynəbin(s.ə) yuxusunu eşidəndən sonra ağlayıb buyurdu:
«Sənin ilk yapışdığın ağac babandır ki, teziliklə dünyadan gedəcək. Sonrakı iki budaq da ata və anandır ki, onlar da dünyadan gedəcəklər. Bir-birinə yapışmış iki budaq isə qardaşların Həsən və Hüseyndir ki, onların müsibətində dünya zülmətə qərq olacaqdır.»

BİRİNCİ HADİSƏ

Çox keçmədi ki, Zeynəbin(s.ə) yuxusunun bir hissəsi çin çıxdı və istəkli babasının vəfatı ilə o, ilk pənahını əldən verdi. Bu, onun lətif və riqqətli qəlbini incidən ilk müsibət və sanki bir başlanğıc idi. Hələ bilmirdi ki, qarşıda hansı müsibət və bəlalar onu gözləyir. Amma bəşər tarixinin bu yenilməz siması heç vaxt həyatın ağrıları qarşısında baş əyməyəcək, mətanətlə islamın qorunması üçün öz vəzifəsini yerinə yetirəcəkdir.

ANASI FATİMƏ İLƏ GÖRÜŞ

Həzrəti Fatimə (s.ə) atasından bir müddət sonra dünyasını dəyişdi. Buna əsasən, Zeynəb Zəhra(s.ə) kimi bir ananın məhəbbətindən yalnız bir neçə il bəhrələndi.
Bir neçə illik bu qısa müddət Zeynəbi(s.ə) Allah yolunda müsibət və çətinliklərə, cihad və mübarizəyə hazırlayan xatirələrlə doludur. Zeynəb(s.ə) Peyğəmbərin vəfatından sonra anası Fatiməni gülən və hətta təbəssüm edən halda da görmədi. Fatimə atasının ayrılığına o qədər ağlayıb ki, onun adını tarixin Adəm, Yəqub, Yusif və imam Səccad (ə) kimi ən çox ağlayanların sırasında qeyd etmişlər.
Zeynəb bütün bu vaxt ərzində anasının yanında olmuşdur. O, babasının müsibətli vəfat səhnələrini, anasının qəm-qüssələrini və düşmənlərin Əhli-beyt haqqında olan cinayətlərini görürdü. Bu mənfi hallar onun kiçik qəlbini incidir, o isə səbr edib dözür və sanki daha böyük müsibətlərə hazırlaşırdı.

HAQQIN MÜDAFİƏSİ

Zeynəb(s.ə) anası Fatimənin(s.ə) Peyğəmbər məscidində Fədək və Əhli-beytin müdafiə mövzusunda etdiyi çıxışda iştirak edirdi. O, anasının xütbəsini dinləməklə yanaşı, zülm qarşısında necə mövqe tutmaq yolunu da öyrənirdi.
O, anasından öyrəndi ki, düşmənlə necə mübarizə etmək və onu rüsvay etmək olar. O, hazırlaşırdı ki, Kufə bazarında, İbn Ziyad və Yezidin saraylarında öz sözləri ilə onların cinayətlərini ifşa edib İslam və Əhli-beyt vilayətini müdafiə etsin.

SONUNCU GÖRÜŞ

Nəhayət, ana ilə son görüş və vidalaşma zamanı çatmışdır. Zəhranın(s.ə) pak ruhu mələkut aləminə pərvaz edib, cismi isə qüsl olunub kəfənlənmişdir. Atanın göstərişi ilə Zəhranın(s.ə) balaları ana ilə vidalaşır, son dəfə onu qucaqlayıb ayrılırlar. Həzrət Əli (ə) bu qəmli səhnələri belə təsvir edir:
«Zəhranın(s.ə) kəfənini düyünləyərək Ümmü Gülsüm(s.ə), Zeynəb(s.ə), Həsən və Hüseynə dedim: Gəlin son dəfə ananızla görüşün ki, bu ayrılığın başlanğıcıdır. Növbəti görüş isə behiştdə olacaqdır. Həsən və Hüseyn anaları tərəfə gələ-gələ bu sözləri deyirdilər: Babamız Peyğəmbər (s) anamız Fatimənin (s.ə) ölmündə olan qəm və həsrət yanğısı heç vaxt sönməyəcək. Ana can! Bizim salamamızı babamız Məhəmməd Mustəfaya (s) çatdır və de ki, səndən sonra biz dünyada yetim qaldıq».
Əli (ə) buyurur: «O zaman göydən bir səs eşitdim ki, deyirdi: Ey Əbul-Həsən, onları anasının qucağından götür. Bu iki uşaq göyün mələklərini ağlamağa məcbur etdilər.»
Beləliklə, Zeynəb(s.ə) körpə yaşlarında mehriban ana və səmimi dostunu itirdi. ++

ANASINDAN SONRA

Artıq Əli evi Fatimə(s.ə) vücudunun şamı ilə nurlanmırdı. Buna görə də uşaqları öhdəsinə götürən bir qadına ehtiyac var idi. Fatimə (ə) bu əhəmiyyətli işi ömrünün son günlərində duymuş, uşaqları üçün mehriban ana və Əli üçün vəfalı yoldaş tapıb onunla evlənməyi Əli (ə)-a tövsiyə etmişdi. Bu şərəf həzrət Zəhranın(s.ə) ögey bacısı «Əmaməyə» mənsub idi.
Zeynəb(s.ə) anasından sonra Əli(ə) kimi atanın tərbiyəsi sayəsində, Həsən(ə) və Hüseyn(ə) kimi qardaşlarla yanaşı böyüyüb yetkinləşir və elə uşaqlıqdan çoxlu çətinlik və ruhi sıxıntılara dözüb təcrübə toplayır.
Zeynəb(s.ə) Həsən və Hüseyndən kiçik olamasına baxmayaraq, Fatimə(s.ə) qızı və onun yetişdirməsi olduğu üçün qardaşları ilə onun arasında vəsfəgəlməz məhəbbət və bağlılıq olmuşdur. Bu məhəbbətin nəticəsində də o, bir an da qardaşlarından ayrılmır və onların qüssələrinə dözə bilmirdi. Necə ki, görəcəyik o, ömürünün sonuna qədər mehriban ana kimi onları sevir və qəmlərinə şərik olurdu.

ŞƏRİKLİ HƏYAT

Artıq Zeynəbin(s.ə) ailə qurmaq vaxtı yaxınlaşmışdır. O bilir ki, izdivac hər bir insan üçün təbii və şəri vəzifədir və bu sünnətdən imtina etmək Peyğəmbərin (s) dinindən çıxmaq deməkdir.
Lakin Zeynəb(s.ə) izdivac etməklə boynunda olan böyük vəzifəni unutmur. O bilir ki, hər an və bütün səhnələrdə qardaşının yanında olmalıdır. O bilir ki, əzizlərinin qiyamının səmərəsi onun əsir düşməsi, səbr edib dözməsi, qiyamın mahiyyət və səbəblərini bəşəriyyət tarixinə yetirməsindən asılıdır.
Bu səbəbdən Zeynəb(s.ə) izdivac ərəfəsində də vəzifəsini unutmur və ailə qurmaq üçün imam Hüseynlə (ə) birgə olmağı şərt kəsir. Əli (ə) qızına elçi göndərən və Əhli-beyt(ə) dostlarından olan Əbdüllah ibni Cəfər sözsüz ki, bu şərti qəbul edir və nəhayət Zeynəbi-Kübranın(s.ə) əri olmaq şərəfinə nail olur.

ZEYNƏBİN(s.ə) HƏYAT YOLDAŞI

Əbdüllah Cəfərin övladlarındandır. Cəfər isə Əbu Talibin oğlu, Əlinin (ə) qardaşı, Mutə döyüşünün fədaisi və İslamın böyük şəhidlərindəndir. Cəfəri-Təyyar adı ilə məşhur olan bu insanın şəxsiyyətini Peyğəmbərin (s) sözləri və ona bağlılığı ilə müəyyən etmək olar. Yəhudilərin Xeybər qalasının fəthi və Cəfərin Həbəşədən qayıtdığı zaman Peyğəmbər (s) onu qucaqladı və alınını öpüb buyurdu: «Bilmirəm hansı iş üçün sevinim. Xeybərin alınması, ya Cəfərin gəlişi üçün?» Sonra Peyğəmbər (s) ona məscidin qonşuluğunda mənzil verdi.
Mutə döyüşündə Cəfərin iki qolu da kəsiləndən sonra bayrağı yerə atmağa razı olmayıb onu dişlərinə aldı. Həzrət Peyğəmbər (s) bu barədə buyurmuşdur: «Allah Cəfərin iki qolunun yerinə ona iki qanad verəcək ki, behiştdə onlarla pərvaz etsin.» Buna görə də ona Cəfəri-Təyyar (uçan) deyiblər.
Əbdüllah Həbəşədə doğuldu. Bu o zaman baş verdi ki. Cəfər öz həyat yoldaşı və bir dəstə müsəlmanla birgə düşmənlərin təzyiqi nəticəsində, Peyğəmbərin (s) təklifi ilə həbəşəyə hicrət etmişdilər.
Əbdüllahın atası Cəfərin şəhadətindən sonra Peyğəmbər (s) onun uşaqlarını yanına gətirib bir ata məhəbbəti ilə qucağına alar, öpüb ağlayar, beləliklə sanki Əbdüllaha və başqa balalara təsəlli verərdi.
Peyğəmbərdən(s) sonra Əbdullah Həzrətin (ə) yanında rəşadət və fədakarlıqlar göstərmiş, Süffeyn döyşündə isə döyüş səhnəsinin xüsusi qəhrəmanlarından hesab olunmuşdur. O zamanlar o, səxavət və əliaçıqlıqda da məşhur idi.

Həzrət Zeynəbin (s.ə) Kərbəla dərsləri

Kərbəla deyəndə, İmam Hüseyn (ə) aşiqi olan hər bir insanın qəlbi çox ağrıyır, çox yanır. Əslində bizi ağladan, qəlbimizi sızladan Kərbəla deyil, çünki Kərbəla adi bir şəhərdir. Bizi ağladan Kərbəla vaqiəsidir. Mən də, bu acizanə sözlərimlə, o hadisələrdən, xüsusən də əziz xanım, Kərbəla qəhrəmanı olan Zeynəbi-Kubra (ə)-dan danışmaq istəyirəm. Əziz Peyğəmbərimizin (s) əziz nəvəsi, Həzrət Əli (ə) və Zəhrayi-Mərziyyə (ə.s)-in ətirli bağlarının nübarı, İmam Həsən və İmam Hüseyn (ə)-in bütün bacılardan seçilən bacısı və nəhayət əziz Ruqəyyanın sevimli bibisi, əmməsi olan xanım Zeynəb (ə), bütün məhəbbətlərin ən üstününə layiq olan bir xanımdır. Elə bir xanım ki, 3 yaşlı o balaca Ruqəyyanın, yaralı qəlbində böyük yer tutmuşdu. Az yaşlı uşaqlar kimin ona məhəbbət, sevgi bəslədiyini çox yaxşı bilirlər. Həzrət Ruqəyya da az yaşlı idi, adi xanım deyildi, imam qızı idi. Onun o kiçik qəlbində böyük bir həyat, nitqində gözəl sözlər vardı. Həzrət Zeynəb (s.ə), belə bir xanımın bibisi, Ruqəyyanın dilindən desək, əmməsi idi. Həzrət Zeynəbin (s.ə) göstərdiyi cəsarəti, dözümlülüyü, Allaha məhəbbəti hər xanım göstərə bilməz. Yezid kimi bir məlunun nitqinə heyran qaldığı Zeynəb, sizcə necə ola bilər? Xanım Zeynəb (ə) qədər iffətli, xanım Zeynəb qədər qeyrətli, xanım Zeynəb qədər Allahına, öz əhli-əyalına məhəbbət bəsləyən bir xanım tapa bilməzsiniz. İmam Səccad (ə) buyurur: «Atam İmam Hüseyn(ə)-in şəhid olan gününün gecəsi, mən xəstə olduğum üçün bibim Zeynəb mənimlə məşğul idi. Atamın öz xeyməsində oturub şer oxuduğunu eşidərkən, məni ağlamaq tutdu, amma sükut etdim. Bildim ki, bəla və müsibət gəlmişdir, amma bibim Zeynəb şeiri eşidərkən, özünü saxlaya bilmədi, pərişan halda atamın yanına gəlib dedi: «Kaş ölüm gəlib mənim həyatımı alaydı». Atam ona buyurdu: «Əziz bacım! Səy et ki, şeytan səbrini əlindən almasın». Sonra isə gözləri dolmuş halda, bu məsəli dedi: «Əgər ovçu Qəta quşunu rahat qoysaydı, yuvasında yatardı. İndi düşmən bizdən əl çəkməyəcək». Sonra bibim dilləndi: «Bizi daha çox ağrıdan sənin üçün bir çıxış yolunun olmaması və çarəsiz ölüm şərbətini içməyindir» – deyib huşunu itirib, yerə yıxıldı. Atam bibimin üzünə su səpib, onu ayıldır və buyurur: «Ey bacım, təqvanı uca tut, səbrli ol! Bil ki, bütün yer-göy sakinləri öləcəklər və Allah-Taalanın müqəddəs Zatından başqa hər şey fani olacaqdır. Babam, atam, anam və qardaşım məndən üstün idilər, lakin onlar da vəfat etdilər. Bacı səni and verirəm və səndən bu andıma əməl etməni istəyirəm, məbada, mənim müsibətimdə üz və yaxanı cırasan və ya mənim şəhadətimdə ucadan nalə və fəqan edəsən». İmam Səccad (ə) buyurur: «Atamın bu tövsiyələrindən sonra bibim mənim yanımda oturdu. Bu tövsiyələr bibimdə dərin təsir qoydu. Bibimin qamətini daha mətin, səbrini daha üstün, mərdliyini daha da qüvvətli etdi». Bu səhnələrdən Xanım Zeynəbin qardaşına olan dərin məhəbbətini dərk etməmək mümkün deyil.
Xanım Zeynəb (ə) Kərbəlaya daxil olanda bilirdi ki, bura onun qardaşı ilə birgə olacağı son mənzildir. Elə ona görə də qardaşından bir an belə ayrılmırdı. Kərbəla, adından göründüyü kimi, Zeynəbi-Kubraya «kərbu-bəla» (yəni qəm və bəla) oldu.
Aşura gecəsi, İmamın mübarək vücudu Əhli-beyt xeymələrinə nur saçdığı son gecə idi. İmam Hüseyn (ə)-dan sonra böyük, ağır yük xanım Zeynəbin öhdəsinə düşürdü. O, qardaşının tövsiyələrinə əməl edirdi. O Xanım hələ yolun əvvəlində idi. Qarşıda isə onu daha dəhşətli bəlalar gözləyirdi. Döyüş başlananda Əhli-beytdən(ə) döyüş meydanına gedən ilk döyüşçü, İmam Hüseyn (ə)-in böyük oğlu Əli Əkbər oldu. O şəhid olarkən döyüş meydanından səsi eşidilir. O, atası ilə vidalaşırdı. Xanım Zeynəb qardaşının ağlamaq səsini eşidir, qəzəb və nifrət qəhəri boğazını sıxır, İmam Hüseyn (ə)-in ağlar səsi canına od salırdı.
Bax, belə bacı idi Zeynəb. O Xanımın Kərbəlada öz övladlarını da şəhid verməsinə baxmayaraq, yenə də dözür, səbr edirdi. Kərbəlada olan hər bir müsibətli səhnəyə tamaşa etmək Zeynəbin ürəyinə bir dağ qoyurdu. Bəlkə də övlad şəhadəti onun üçün Seyyidiş-şühəda və onun övladlarının şəhadəti qarşısında çox asan idi. Çünki Zeynəb özünü qardaşının yolunun fədaisi bilirdi. Sonra o xanım Əhli-beytin(ə) məzlumiyyəti və Yezidin alçaqlığı nəticəsində ən acı səhnənin şahidi oldu. Belə ki, İmam Hüseyn (ə) son anlarda Zeynəbi-Kubranın xeyməsinin yanına gəlir və deyir: «Bacı, Əli Əsğəri mənə ver vidalaşım». Zeynəb qardaşının altı aylıq südəmər oğlunu ona verir. Susuzluqdan halı pərişan olmuş o balaca körpənin halını təssəvvür edirsinizmi? Hansı ata belə bir faciəyə dözər? Ata susuz körpə ilə vidalaşmamış, məlunların oxu Əli Əsğərin boğazına saplanır. İmam Hüseyn (ə) uşağı Zeynəbə verir. İndi Zeynəb bu səhnəyə necə dözsün?! Bəli, Zeynəb dözdü. Allaha görə, Əhli-beytə(ə), namaza görə, bizə görə. Kərbəlada o xanımın bir qulağı hərəm əhlinin «əl-atəş» (su, su) nalələrində, bir qulağı isə döyüş meydanında idi.
Şəhriyar öz şerində belə deyir:
Kərbəla faciəsi bəzrin əkib başlandı
Ta Qiyamət nə qopa, Zeynəbi Kubra başına
Qardaşının acı səhnəsinə tamaşa edən Zeynəb(s.ə), ürək yanğısı ilə fəryad edirdi: «Kaş yer-göy dağılaydı, kaş dağlar əzilib çölləri dolduraydı» – deyir və qardaşının yanına gəlir.Qanına qəltan və bədəni tikə-tikə olmuş qardaşının başı üstündən üzünü Mədinəyə çevirib ata-anasını, baba və əcdadını səsləyir, ah və nalələr çəkir. Camaat şivən qoparıb ağlayırdı. Xanım Zeynəb (s.ə) onları sakitləşdirib elə bir xütbə oxudu ki, kufəlilərin yatmış vicdanı oyandı. Əzizə xanım elə bəlağətlə danışırdı ki, elə bil Əli (ə) nitq söyləyirdi. Ravi belə deyir: «Mən heç vaxt belə şücaət və əzəmətlə danışan iffətli və həyalı qadın görməmişdim. Xanım Zeynəb(s.ə) ibn Ziyadın sarayında öz gözəl nitqi ilə məclisdəki camaatın gözləri qarşısında ibn Ziyadı rüsvay etdi. Zeynəbin(s.ə) kəsərli sözlərindən sınan məlun ibn Ziyad elə atıldı ki, sanki Zeynəbi(s.ə) öldürəcəkdi. İbn Ziyadın ətrafındakılarından biri dilləndi: «Ey əmir, bu qadındır!» Zeynəbin(s.ə) dağlı qəlbindən gələn sözlər Kufə camaatına od vurdu. Ravi deyir: «And olsun Allaha, o gün camaatı çox heyran və pərişan gördüm. Narahatlıqdan əllərini ağızlarına qoyub, təəssüflə ağlayırdılar. Yanımda ağlamaqdan üzünün tükləri göz yaşları ilə islanmış bir kişi, Əhli-beytə(ə) xitab edərək belə deyirdi: «Atam-anam sizə qurban olsun!Sizin yaşlılarınız yaşlıların ən yaxşısı, cavanlarınız cavanların ən üstünü, qadınlarınız qadınların ən yaxşısıdır və nəsliniz nəsillərin ən yaxşısıdır. Onlar hamıdan üstündürlər». Xanım Zeynəbin (s.ə) sözü qurtarmağa az qalmış İmam Səccad (ə) buyurdu: «Bibican sakit ol, gərək qalanlar keçmişlərindən ibrət alsınlar. Həmd olsun Allaha ki, sən təlim görməmiş alim, öyrədilməmiş müdriksən! Ağlamaq və nalə şəkmək gedənləri qaytarmaz».
Gəlin, xanım Zeynəbin(s.ə) qəhrəmanlıqlarından, xanım Zeynəbin(s.ə) şücaətindən örnək alaq! Gəlin, bunu bir dərs kimi, xanım Zeynəbin(s.ə) «Kərbəla dərsləri» kimi oxuyub, öyrənib layiqincə əməl edib, xanımı özümüzdən razı salaq! Həzrət Zəhra(s.ə) və Həzrət Zeynəb (s.ə) hicabını, onlara layiq qoruyub saxlayaq. Saxlayaq ki, Qiyamətdə o əzizə xanımların mübarək vücudlarının qarşısında üzü qara qalmayaq və mövlamız İmam Zaman (ə.c) ağanın zühurunu səbirsizliklə gözləyənlərdən, zühur gününü görənlərdən və ağanın köməkçilərindən olaq, inşaallah!
(faktxeber.com)

Əli Əliyev: "Hakimiyyət nəyin baş verdiyinin fərqindədir"

AzTV srağagündən ənənəvi müxalifətə savaş açıb. Müxalifət ənənəvi şəkildə hədəfə alınıb, tənqid olunur. İqtidarın çoxdan “unutduğu” siyasi rəqiblərini yenidən xatırlamasının səbəbləri nə ola bilər? Müxalifət düşərgəsi hücumları necə dəyərləndirir?

VİP sədri Əli Əliyev bildirdi ki, AzTV-yə yalnız rəsmi xronikanı izləmək məqsədilə gün ərzində 5-7 dəqiqə müddətində baxır. Bu səbəbdən siyasi xətdəki dəyişikliyi sezməyib. Amma müxalifətin hədəfə alınması təəccüblü də deyil: “Sərbəst mətbuatın qıtlığı xarakterik olan antidemokratik cəmiyyətlər üçün düşmən axtarışı xas xüsusiyyətdir. Görünür, sosial problemlərdən, 2 manatı haqlamış dollardan, idarəolunmaz hala gələn iqtidardaxili problemlərdən diqqəti yayındırmaq üçün müxalifətə müharibə elan olunması başa düşüləndir. Hakimiyyət nəyin baş verdiyinin fərqindədir. Anlayırlar ki, yaradılmış böhranı aradan qaldırmaq asan olmayacaq. Vəziyyəti ağırlaşdıran iç konfliktlər situasiyanı tarıma çəkir. Siyasi prosesin içində olanlar gizli mexanizmlərin hərəkətə gətirildiyini duymamış deyillər. 

Belə şəraitdə ”Parçalansaq, müxalifət gəlir" tezisi işə yarayan kimi görünə bilər. Hakimiyyət ideoloqları müxalifətin mövcudluğunu yada salmaqla daxili konsolidasiyaya nail olmağa çalışırlar həm də. İnanmıram ki, bununla nəyə isə nail olmaq mümkün olsun. Mənə görə, müxalifət onsuz da zəif fəaliyyətini bir az da səngitməli, siyasi meydanda görünməməyə çalışmalıdır. Müxalifətin fəallaşması iç savaşı zəiflədir. Mane olan hakimiyyətdaxili maneçilik törədənlər radikal şəkildə neytrallaşdırılmalıdırlar. Belə olmasa, korrupsioner heyət ölkəni dağılmağa qədər sümürəcək və sabotajla məşğul olacaq. Unutmayaq ki, bu adamların bir qismi sadə gözlə görünəcək dərəcədə Azərbaycanı sevməyən, xəritədən silməyə çalışan kənar dövlətlərin oyunçularıdırlar".

Cümə axşamı, 02 Fevral 2017 00:00

Məcburi köçkünlər Pirşağıda etiraz edir

Yazan

Pirşağı qəsəbəsi, Qızılqum sanatoriyasının məcburi köçkünləri elektrik sayğacının quraşdırılmasına etiraz edir.

Bu barədə qəsəbədə yaşayan məcburi köçkünlər Qaynarinfo.Az-a məlumat veriblər. 

Məlumatda bildirilir ki, 200-ə yaxın məcburi köçkün elektrik sayğaclarının quraşdırılmasına etiraz edir. Hazırda əraziyə polis cəlb olunub. Şuşa rayon icra başçısı Bayram Səfərov və Sabunçu rayon icra başçısı Adil Vəliyev də məcburi köçkünlərlə dialoq aparmaq üçün ərazidədir.

Qeyd edək ki, bundan öncə Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsindəki Rabitə və Nəqliyyat kollecinin beş mərtəbəli iki yataqxanasında məskunlaşan məcburi köçkünlər və məcburi köçkün olmayan ailələr elektrik sayğaclarının quraşdırılmasına imkan verməyiblər. 

Yanvarın 26-da saat 12-də "Azərişıq” ASC-nin mütəxəssisləri yataqxanalara gəliblər və evlərə sayğac quraşdırmaq istəyiblər. Yataqxana sakinləri işsizlikdən dolanışıqlarının ağır olduğunu işıq pulunu ödəmək imkanında olmadıqlarını əsas gətirərək sayğac quraşdırılmasına etiraz ediblər. Sakinlər ilə "Azərişıq” nümayəndələri və onlarla birlikdə gələn şəxslər arasında narazılıq yaranıb. Yataqxana sakinləri Şərifzadə küçəsinə çıxaraq yolu bağlayıblar. Polis əraziyə gəlib danışıqlar apardıqdan sonra aksiyaçılar yolu açsa da, sayğac quraşdırılmasına imkan verməyiblər. Tələbləri bu olub ki, əvvəl onları işlə təmin etsinlər, sonra sayğac quraşdırılsın. 

Xatırladaq ki, bu günlərdə dövlət başçısı sərəncam imzalayaraq məcburi köçkünlərə aylıq müavinət ayrılmasını nəzərdə tutub. Həmin sərəncama görə, hər məcburi köçkünə ayda 36 manat həcmində müavinət ayrılır və o, bu pulla bütün kommunal xərclərini ödəməlidir.

Fevralın 1-dən Ermənistanda elektrik enerjisinin qiyməti ucuzlaşıb.

Gündüz vaxtı elektrik enerjisinin 1 kilovatı 1, 22 dram ucuzlaşaraq 44,98, gecə tarifi isə 10 dram az-34,98 dram olub.

Aztəminatlı ailələr üçünsə gündüz tarifi 40, gecə tarifi isə 30 dram olub.

Ermənistan ictimai xidmətlərin tənzimlənməsi komissiyası müvafiq qərarı ötən ilin dekabrında qəbul edib.

Müqaisə üçün deyək ki, 50 dram təxminən 10 ABŞ sentidir.

Qeyd edək ki,ötən il ölkədə elektrik enerjisinin bahalaşmasına qarşı kütləvi etirazlar keçirilmişdi.

Bundan əvvəl-ötən ilin sonlarında Ermənistanda yanacaq və qazın da qiyməti endirilib.

Fazil Qəzənəroğlu: “Əgər sabah H.Əliyevin diktator libasını başqa bir adam əyninə geyərsə..,”

Həbsindən təxminən bir ay əvvəl müsahibəsində hakimiyyət orqanlarının onu ya döyməyi, ya da həbs etməyi planlaşdırdığını bildirmişdi. Proqnozları tezliklə özünü doğrultdu. 12 sentyabr mitinqinin “təşkilatçısı” adı altında hadisələrdən bir neçə gün sonra həbs edilərək Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə (MCQMİ) aparıldı. O idarəyə ki, mitinqin sıravi iştirakçılarına amansız fiziki işgəncə, Fazil Qəzənfəroğlunasa mənəvi-psixoloji əzab verilib. Bununla belə iki gün öncə zaminə buraxılan F.Qəzənəroğlunda nikbinlik duyulur: “Mənə ləzzət elədi. O mühiti görmək hər birimiz üçün lazımdır. Dustaq həyatının prinsiplərinə alışırsan” deyən AXCP sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini narahatçılığının yalnız sıravi üzvlərə verilən işgəncələrdən olduğunu dedi.

- Fazil bəy, sizə fiziki işgəncə verilməməsinin səbəbini nə ilə izah edirsiniz?

- Bu mənim siyasi statusumla bağlıdır. Görünür, vaxtilə Prezident Aparatında dövlət hüquq şöbəsinin müdiri işləməyim, eyni zamanda gələcəkdə hər hansı dəyişiklik olacağı təqdirdə tutacağım mövqe onları mənimlə bir qədər ehtiyatlı  davranmağa sövq edib. Bununla belə, mənə də mənəvi-psixoloji təzyiq göstərilib. Müəyyən müddət qəzetləri ala bilməmişəm. İstintaqla bağlı şikayət protestlərimi bildirməyə imkan verilməyib. Çünki kağız-qələmdən məhrum edilmişəm. Digər tərədən vəkilimi istintaq prosesinə cəlb etetməyiblər. Bir sözlə, mənim işimlə bağlı Cinayət Prosessual Məcəlləsinin müxtəlif maddələri pozulub. Onu da qeyd edim ki, bütün bu təzyiqlər bir müddət MCQMİ-də, 8 gün isə Bakı şəhər Baş Polis idarəsinin zirsəmisində təkadamlıq kamerada saxlandığım müddət olub. Bayıl həbsxanasındasa mənə qarşı heç bir təzyiq göstərilməyib.

-Həbsdən buraxılmanızda partiyanızın rəhbərliyinin passiv mövqedə dayanması haqqında mətbuatda ikirlər səsləndi. Bu fikirləri bölüşürsüzmü?

-Xeyr. Bir də ki, mən həbsdə şəxsi problmlərimlə bağlı yatmamışam. Əgər SİDSU-nun ümumi qərarıyla bağlı tədbirdə iştirak etdiyimə görə ittiham olunurdumsa, deləmi söhbət təkcə məndən getmir. Kimliyindən asılı olmayaraq həbs edilənləri müdafiə etmək bu missiyanı daşıyan bütün qüvvələrin borcudur. Təbii ki, şəxsi münasibətlər də müəyyən rol oynayır. Düzdür, yaxın dostlar arasında hər hansı minnət paylaşması olmasa da, hər halda həbsdən buraxılmağımda fəallıq göstərən dostlarıma, demokratik daşıyıcısı olan insanlara təşəkkür edirəm.

- Seçkidən bir gün öncə buraxılmanızı bir siyasətçi kimi necə şərh edərdiniz?

- Həm SİDSU-da, həm də AXCP-dəki aktiv fəaliyyətim, iqtidarın bir çox planlarının pozulması mənim sıradan çıxarılmamı tələb edirdi. Təsadüfi deyil ki, 12 sentyabr mitinqinə görə “təşkilatçı” adıyla məhz mənim həbs olunmağımın özü az məsələlərə açıqlıq gətirmir. Seçki prosesi dövründə iqtidara mənim üzdə olmamağım lazım idi. Özümə qarşı sürülən bütün ittihamları rədd etmişəm. İstintaq aparılmadığına görə, nədə ittiham olunduğum hələlik mənə də bəlli deyil. Hesab edirəm ki, bunlar hamısı siyasi sifarışdır. Ancaq düşünməsinlər ki, bizləri həbs etməklə nəyəsə nail olacaqlar. Demokratik hərəkatda bir nəfərin sıradan çıxarılması digərlərini, əksinə, daha sıx birləşdirir. O zaman adam özü də qürur duyur. Bir də mən daha çox siyasi motivlərlə təqibləri həyata keçirən hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin gələcəkdə öz məsuliyyətlərini düşünmələrini vacib sayıram. Çünki onların hamısını bu siyasi sifarişlərin ciddi iştirakçılarına çeviriblər. Gələcəkdə onlar  sənədlərin altına atdıqları imzalarına görə cavab verəcəklərini düşünməlidirlər. Hər tələbə imza atmazlar, hər sifarişi yerinə yetirməzlər. əgər onlar bunu uşağına bir parça çörək qazanmaq adıyla edirlərsə, sabah bundan məhrum ola bilərlər. Çünki bizi atdıqları kameralara sabah özlərinin düşə biləcəkləri ehtimalı böyükdür.

- Gəlin razılaşaq ki, onlar bu mövcud rejimin qurbanlarına çevriliblər..

-   Əgər biz mövcud rejimin qeyri-hüquqi əməllərində iştirak etmiriksə, onlar niyə etməlidirlər? Beş ildir işsiziksə və buna dözürüksə, deməli, onlar da dözə bilər. Hüquq-mühafizə orqanları addım atmamışdan öncə düşünməlidir ki, onların istənilən qeyri-hüquqi hərkəti məsuliyyətdir, ciddi hüquq pozuntusudur.

- Həbsinizin siyasi sifarış olduğunu bildirdiniz. Bu sifarişin arxasında birbaşa H.Əliyevin dayanması haqda ehtimallar var. Siz necə fikirləşirsiniz?

- Bütün ehtimallar bu məsələ üzərində yoğunlaşır. Çünki əməlimdə hər hansı hüquqi məsuliyyət tapmaq mümkün deyildi. Bir hüquqşünas kimi atdığım addımları yaxşı bilir və hər addımı atarkən də Konstitusiyanın müvafiq maddələrinə söykənirəm. Odur ki, bu məsələ 1990-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda olan siyasi qütbləşmədə sabit mövqeyimlə, müəyyən şəxslərin, qrupların mənafeyinə toxunmağımla bağlı idi. Sizə müsahibəmdə də bildirmişdim ki, ya döyülməyim, ya da həbs edilməyim planlaşdırılırdı. Görünür, həbs variantı məqbul hesab edildi. Bununla da siyasi proseslərdə aktivliyimi azaltmaq, ümumiyyətlə məni sıradan çıxarmaq düşünülmüşdü. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət qurulanda insanlar bu cür əsassız ittihamlarla məhkum olunmayacaqlar.

- H.Əliyevin sizə, sizinsə qarşı tərəfə pataloji nifrəti hiss olunur. Bu hardandır?

 - Mən bunu pataloji nifrət hesab eləməzdim. H.Əliyevlə bir neçə dəfə görüşlərim olub. Həm dövlət orqanlarında çalışdığım vaxtlarda, həm də ondan əvvəllər. Bütün bu görüşlərdə mövqelər, prinsiplər, dünyagörüşləri tamamilə fərqli olduğuna görə məsələlərə münasibətlərimiz də fərqli və ziddiyyətli olub. Sonralar mən bunu öz məqalələrimdə, kitablarımda açıq şəkildə ifadə eləmişəm. Görünür, demokratik mühitdə yetişməyən müəyyən liderlər üçün hər hansı tənqid çox ciddi nifrət obyektinə çevrilib. Mənim kimsəyə qətiyyən nifrətim yoxdur. Sadəcə H.Əliyevin qəbul etdiyi dünyagörüşü mən Azərbaycan üçün zərərli hesab edirəm. Odur ki, o dünyagörüşə qarşı mübarizə aparıram. Əgər sabah H.Əliyevin diktator libasını başqa bir adam əyninə geyərsə, eyni mübarizəni ona qarşı da aparacağam. Çünki Azərbaycanın başqa çıxış yolu yoxdur. Ölkə dempkratiyadan keçməlidir ki, cəmiyyətin ağıllı adamları qabağa çıxa bilsin. Hər hansı diktatura ağılın boğulması deməkdir.

- Bəs dikttatorun yerinə kimi görürsünüz?

- Heç kimi görmürəm. Prinsipi görürəm. O prinsip ki,  demokratik prinsipdir. O prinsip seçkiylə müəyyən olunur. Əgər parlament 125 nəfər millət vəkilindən ibarətdirsə, bu, 125 düşünən insan deməkdir. Bu insanlar öz içindən Azərbaycanı idarə etməyə layiq komandanı ortaya qoymalıdır. Əgər bu yoxdursa, kimi seçməyin fərqi yoxdur. Məsələn, sabit, normal bir parlamentin olmaması da Elçibəy iqtidarının itirilməsinin əsas səbəblərindən biri idi. Çünki xalqın seçmədiyi, insanların yönəltdiyi bir dövlət mexanizmi hətta ən demokratik prezidentin də fəaliyyətini məhdudlaşdıra bilər.

Ləman Əliəşrəfqızı

“Azadlıq” qəzeti, 13 oktyabr 1998  

Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi xətəxanalıq olub.

Fərhad Səfərov 1 həftə öncə qəfildən şəkərinin kəskin artması nəticəsində vəziyyəti ağırlaşıb. 
İddialara görə, F.Səfərovun kritik duruma düşməsinin səbəbkarı Şirvanın icra başçısı, müdafiə sənayesi naziri Yavər Camalovun qardaşı Mərdan Camalov olub. 
Deyilənə görə, M.Camalov baş həkimə ötən ilki aylarda olan aylıq pulun azaldılmamasını bildirib. Baş həkim Fərhad Səfərov isə bu ilki büdcənin məlum iqtisadi böhran ucbatından kəsildiyini və əvvəlki illərin qazancının olmadığını desə də, icra başçısı qəbul etməyib. 
İddialara görə, icra başçısı baş həkimi əlavə qazancı səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyevə çatdırmaqda ittiham edib. Bu mübahisə böyüyüb və baş həkim evinə gələrək ciddi əsəb keçirtdiyindən şəkəri qalxıb. 
Deyilənə görə, M.Camalovla F.Səfərovu üz-üzə qoyan icra başçısının humanitar məsələlər üzrə müavini Elmira Ağayeva olub. 
İddialara görə, M.Camalovu idarə, müəssisə rəhbərləri ilə üz-göz edən Elmira Ağayevadır. (politika.az)
Yazıda adı keçən tərəfləri bu iddialarla bağlı dinləməyə hazırıq.

Cavid Cabbarlı: “Demokratiya azadlıqların təminatı deməkdirsə, din hesab edir ki, Allahın insana verdiyi ən böyük nemət ağıl və azadlıqdır”

Zaman-zaman dinlə demokratiyanı üz-üzə qoyub cəmiyyətdə ciddi problemlərə yol açılır. Lakin demokratiyanın dindən, dinin də demokratiyadan ayrı olmasını elm və məntiq qəbul etmir. Mövzuya ilahiyyatçı, yazar Cavid Cabbarlı aydınlıq gətirir.

- Demokratiya və Din terminləri əksər halda bir-birinə qarşı işlədilir. Bu, nə qədər düzgündür?

- Dini demokratiyadan ayırıb sonra da dinlə demokratiyanı qarşı-qarşıya qoymaq çox ciddi fəsadlara yol aça bilər. Bu taktika idarəçiliyi asanlaşdırmağa xidmət edir. Dini qaydalarla tərbiyyə olunan fərd saxta demokratik dəyərlərə boyun əyə bilməz. Hesab edirəm ki, dinlə demokratiyanı qarşı-qarşıya qoymaq böyük yanlışlıqdır. Bu iki ifadə eyni mənanı çatdırır. Əslində bu gün müasir dünyanın təqdim etdiyi demokratiya hegamonluq etmək üçün vasitəyə çevrilib. Konkret olaraq suala gəldikdə, din və demokratiyanı bir-birindən ayırsaq çox eybəcər görüntü alınacaq. Yəni din hər bir fərdin hüquq və azadlıqlarını qorumaqla cəmiyyətə təqdim olunan qanun toplusudursa, demokratiya nədir? Eyni mənanı ehtiva etmirmi demokratiya? Bir şəxsin kamil şəxsiyyətə çevrilməsi üçün din və demokratiyanın vahid məna əks etdirməsi zəruridir. Şəxsiyyətlərdən formalaşan cəmiyyəti idarə etmək həm ciddi məsuliyyət yaradır, həm də xeyli çətinləşir. Xalqları və dövlətləri idarə etmək iddiasında olanlar isə belə bir məsuliyyətli vəzifənin öhdəsindən gəlməyə aciz görünürlər. Düşünürəm ki, bu kimi amillər demokratiyanı dindən ayırmaq zorunda quyur.

- Sizcə, dinin dediyiniz kimi formalaşdırılan müasir demokratik cəmiyyətlərlə uzlaşması nə qədər mümkündür?

- Bu sualın cavabı birmənalı deyil. Çünki dinə və demokratiyaya baxışlar fərqlidir. Yəni din deyəndə hamı düşüncəsində eyni mənzərəni canlandırmır. Eyni halda demokratiya deyəndə də fərqli dünya görüşləri yaranır. Məsələn bəziləri demokratiyanı fiziki anlamda qəbul edirsə, digərləri insan hüquq və azadlıqları çərçivəsində izah edir. Din də elədir. Əslində bu düşüncələrin əksəriyyəti bir-birini təkzib eləmir. Din və demokratiya barəsində olan baxışların çoxu bir-birini tamamlayır. Kimsə istədiyini geyinməyə demokratiya deyirsə, başqası istədiyi sözü ifadə etməyə demokratiya hesab edir. O zaman çox maraqlı sual ortaya çıxır – həqiqi demokratiya və həqiqi din nədir? Bu barədə kifayət qədər izahlar verilib. Mən kiçik bir cümlə ilə fikrimi tamamlayıram. Demokratiya başqasının huquq və azadlıqlarının sərhəddinə qədər uzanan münasibətlər və davranışlar sistemidir. Din nədir? Dini dərindən araşdıranda görürük ki, din də insandan bundan əlavə nəsə tələb etmir. (Din deyəndə mən İslamı nəzərdə tuturam. Çünki İslam sonuncu ilahi və səmavi din olduğu üçün əvvəlki şəriətlərdən daha mükəmməldir). İslamın sosiallaşması, daha çox ictimai yaşam tərzini təbliğ etməsi əsas verir ki, biz dinin haqqında müsbət düşünək. Məsələn Həzrət Əli (ə) buyurur: “Bir kənddə bir nəfər acından ölsə, bütün kənd qatildir”. Dinin ictimailəşməsini təzahür edən minlərlə kəlam və etibarlı hadisələr var. Yaxud İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Bir nəfər qonşusunun ac və tox yatmasından xəbərdar olmasa müsəlman deyil”. Demokratik cəmiyyətləri təsis edənlərin dilindən bu qədər dəqiq və dürüst ifadə eşitməmişəm. Əslində din 14 əsr əvvəl demokratiya gətirib.

- Demokratik Avropada yaşam səviyyəsi ilə Şərq islamında yaşam səviyyəsi tərsmütənasibdir. Bunu necə izah edirsiniz?

-Dünyanın istənilən ölkəsində kiminsə haqqı pozulursa, azadlıqları məhdudlaşdırılırsa tənqid eləməliyik. Bu hal həm Avropada, həm müsəlman ölkələrində birmənalı pislənilməlidir. Dünyanı qütblərə bölüb, hissələrə parçalamaqla da idarə etməni asanlaşdırıblar. Eyni zamanda bütün parçalanmış hissələrdə müxtəlif problemlər yaradılıb. Bu hal təbii yaranmış çətinlik deyil. Mükəmməl cəmiyyəti ancaq kamil insan və mükəmməl idarəçilik sistemi idarə edə bilər. Cəmiyyətlərdə müxtəlif proeblemləri əksər hallarda asan idarə etmək üçün yaradırlar. Suala dolğun cavab vermək üçün bir məsələni fərqləndirməliyəm. Din və dekomratiya dindar və demokratdan fərqli anlayışlardır. Yəni, biz dindən danışanda dindarın naqis əməlini nümunə çəkirik, demokratiyadan danışanda da hansısa dekomratın yanlışlarını göstəririk. Birmənalı olaraq deyirəm, din və demokratiya eyni tələb və istəyi hədəfləyən anlayışlardır. Hər hansı bir müsəlmanın yanlış hərəkətini dinə bağlayıb, dini gözdənsalma hallarına rast gəlirik. Necə ki, hansısa avropalının səhv davranışını əldə bayraq edib, demokratik avropanı lənətləmək çox böyük yanlışlıqdır. Şərq İslamının həyat səviyyəsinin aşağı olması dinin və demokratiyanın problemi deyil, insanların, cəmiyyətin yanlışlarının problemidir. Avropa cəmiyyətinin də fiziki azadlıq tələb etməsi nəticəsində giriftar olduğu əxlaqsız fəsadlar demokratiyanın gətirdiyi yanlışlıq deyil, fərdlərin Allahdan uzaq düşməsindən yaranıb.

-Terror və bu kimi hadislərə son dövürlər daha çox şahid oluruq. Bu hadisələrin böyük əksəriyyəti müsəlman birlikləri tərəfindən həyata keçirilir.

-XXI əsrin ən böyük bəlalalrından biri terrordur. Bu gün hətta heç bir ölkə terrordan sığortalanmayıb. Terror ən alçaq cinayət növüdür. Cinayətkarın isə dini və milləti olmur. Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, istənilən vəhşiliyi törədən şəxsin dinlə əlaqəsi ola bilməz. Kimsə dindar görüntüsü yaradıb terror və cinayət edirsə, bu halı dinin adına yazmaq insafsızlıqdır. Mən təkcə İslam dinini demirəm. Üç səmavi dini dərindən araşdırın, hansısa cinayətə meyilli kiçik element tapa bilsəniz, sizinlə tam razılşaram və dindan imtina edərəm. Digər tərəfdən bu gün din adı ilə ortaya çıxan İŞİD və başqa terror təşkilatlarının etdiklərini kim İslamın ana yasasında aşkar edə bilər? Burada daha bir misal göstərmək zorundayam. Əziz İslam Peyğəmbəri çox ağır döyüş kimi tarixə düşən Ühüd savaşında əsir alınan insanlarla mehriban davranmağı, onlara əziyyət etməməyi tapşırır və hər bir əsirin 10 müsəlmana yazıb-oxumağı öyrədəcəyi təqdirdə azad olunacağını deyir. Yaxud İmam Əlini Kufə məscidində  səcdə halında zəhərli qılıncla yaralayan Əbdürrəhman ibni Mülcəmə özünə nə verilirsə ona da eyni qidanı verməyi tapşırır və böyük oğlu Həsənə deyir: “Oğlum bu zərbədən sağalsam, Əbdürrəhman ibni Mülcəmlə necə davranacağımı özüm bilirəm, lakin şəhid olsam ona bir qılıncdan artıq vurmağa və əziyyət etməyə haqqınız yoxdur”. Bu hadisələr İslamın ana xəttini göstərir. Qurana baxanda isə tam fərqli şey görürük. Allah Quranda buyurur: “Valideynlərinizə uff deməyin...” Yəni heç bir halda onların üstünə qabara bilməzsiniz. Özünü müsəlaman hesab edən vəhhabizm əqidəsi isə bunun tam əksini təbliğ edir. Ata anaının şiə olarsa ölümünü vacib hesab edir, sünni olarsa kafir sayır. Yəni onlarla hansısa formada görüşmək qadağandır. Hətta bir az əvvəl bir vəhhabi əqidəsini qəbul edən gənc doğma atasını, əqidəsinə qarşı çıxdığı üçün öldürdü. Baş kəsmək və sair cinaytkar vəhşilikləri dinin adına yazmaq çox böyük ədalətsizlik və insafsızlıqdır.

- Terrorizmi dinlə bağlamaqada məqsəd nədir?

-Demokratiya və din idarəçilikdə ən müəkəmməl model hesab olunur. Dini demokratiyadan ayırmaq və demokratiyanı da öz məqsədinə vasitə edən hegamon, istismarçı qruplar müxtəlif formalarda həm dini, həm də demokratiyanı gözdən salırlar ki, idarəçiliyi istədikləri kimi qəbul etdirsinlər. İnsan zatən, fitrətən dinə və demokratiyaya ehtiyaclı yaranıb. Demokratiya azadlıqların təminatı deməkdirsə, din hesab edir ki, Allahın insana verdiyi ən böyük nemət ağıl və azadlıqdır. Eyni amalı hədəfləyən dini demokratiyadan, demokratiyanı da dindən qoparmaq mümkün deyil. Lakin bunların düzgün anlaşılması üçün səy göstərilməlidir. Əxlaqsız davranışları demokratiya hesab edib, demokratiyanın prinsiplərini zədələmək yanlışlıq olduğu ki, hansısa terror və cinayət hadisəsini dinin göstərişi kimi təqdim edərək dini ləkələmək də çox böyük yanlışlıqdır. 

49 -dən səhifə 165