“24 ildir BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qarabağla bağlı 4 qətnaməsi olduğunu gözümüzə soxur və əksər halda bu qətnamələri Azərbaycan hakimiyyətinin uğuru kimi təqdim edirlər. Lakin tam əminliklə deyirəm BMT-nin qətnamələrini hər yerdə bayraq edib Azərbaycanın uğuru kimi təqdim edənlərin mütləq əksəriyyəti ya o qətnamələrdən xəbərləri yoxdur ya da bu dövlətə qənim kəsiliblər”. Bu sözləri Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədr müavini Cavid Cabbarlı deyib.

C.Cabbarlı  BMT-ın qəbul etdiyi 4 qətnamədə Azərbaycanla Ermənistan arasında heç bir fərqin olmadığını deyir və məlum qətnamələri Azərbaycanın uğuru kimi təqdim edənlərin yanlış düşündüyünü hesab edir: “1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş 4 qətnamədə Azərbaycan və Ermənistan eyni hüquqlu dövlət kimi göstərilir, Qarabağda baş verən soyqırım və işğal halları sadəcə münaqişə kimi təqdim edilir, Azərbaycan torpaqlarının işğal olunduğu ötəri qeyd olsa da, bu işğalın Ermənistan dövləti deyil, Qarabağda yaşayan yerli ermənilər tərəfindən aparıldığı deyilir. Həmin qətnamələrdə münaqişənin həlli ATƏT-in Minsk  qrupuna tapşırılır və tərəflərdən qətiyyətlə tələb olunur ki, sülhə və atəşkəs rejiminə əməl etsinlər”.

C.Cabbarlı hesab edir ki, həmin qətnamələrə beynəlxalq hüquq çərçivəsində əməl olunur: “BMT-nin 4 qətnaməsinə əməl olunmur deməklə Qarabağ məsələsinin həqiqətini gizlətməyə çalışırıq, fikrindəyəm. Bu düşüncəni tam isbatlamaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin tələblərini və maddələrini təqdim edirəm”

Qətnamə 822 (1993) 30 Aprel 1993-cü il Təhlükəsizlik Şurası

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Təhlükəsizlik Şurasının Sədri tərəfindən edilən 1993-cü il 29 yanvar 1 və 6 aprel 2 tarixli bəyanatlarına əsaslanaraq, Baş Katibin 14 aprel 1993-cü il 3 tarixli məruzəsini nəzərə alaraq, Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin pisləşməsi ilə əlaqədar ciddi narahatçılığını ifadə edərək, Silahlı hərbi əməliyyatların genişlənməsini və, xüsusilə, yerli erməni qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonuna sonuncu hücumunu həyəcanla qeyd edərək, Belə vəziyyətin regionda sülh və təhlükəsizliyə təhlükə yaratması ilə əlaqədar narahat olaraq, Böyük sayda mülki şəxslərin yerlərinin dəyişməsi və regionda, xüsusilə Kəlbəcər rayonunda, fövqəladə humanitar vəziyyətlə bağlı ciddi narahatçılığını ifadə edərək, Regionda bütün dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsini bir daha təsdiq edərək, Həmçinin, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığını və ərazi əldə etmək məqsədilə gücdən istifadənin yolverilməzliyini bir daha təsdiq edərək, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi çərçivəsində həyata keçirilən sülh prosesini dəstəklədiyini bəyan edərək, və silahlı hərbi əməliyyatların genişlənməsinin bu proses üçün dağıdıcı nəticə verə biləcəyindən dərindən narahat olaraq,

-  Möhkəm atəşkəsin əldə edilməsi məqsədilə bütün hərbi əməliyyatların və düşmənçilik aktlarının dərhal dayandırılmasını, həmçinin bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın digər bu yaxınlarda işğal olunmuş rayonlarından dərhal çıxarılmasını tələb edir;

-Münaqişənin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin Minsk qrupunun sülh prosesi çərçivəsində həll edilməsi məqsədilə maraqlı tərəfləri danışıqları dərhal bərpa etməyə və problemin sülh yolu ilə həllini çətinləşdirən hər hansı hərəkətlərdən çəkinməyə çağırır;-

Mülki əhalinin əzablarını yüngülləşdirmək üçün regionda, xüsusilə münaqişəyə məruz qalmış rayonlarda, humanitar yardımın göstərilməsi üzrə beynəlxalq fəaliyyətin maneəsiz həyata keçirilməsinə çağırır, bütün tərəflərin beynəlxalq humanitar hüququn prinsip və normalarına riayət etməyə borclu olduqlarını yenidən təsdiq edir;

-Baş Katibdən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin Fəaliyyətdə olan Sədri, həmçinin Müşavirənin Minsk qrupunun Sədri ilə məsləhətləşmədə regionda, xüsusilə Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda, vəziyyətin qiymətləndirilməsini aparmağı, və Şuraya növbəti məruzəni təqdim etməyi xahiş edir;

Məsələ ilə fəal şəkildə məşğul olmağı davam etdirməyi qərara alır.

3205 saylı iclasda yekdilliklə qəbul edilmişdir.

***

Qətnamə 853 (1993) 29 iyul 1993-cü il Təhlükəsizlik Şurası

 30 aprel 1993-cü il tarixli 822 (1993) saylı qətnaməsini təsdiq edərək, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin (ATƏM) Minsk qrupunun Sədrinin 27 iyul 1993-cü il1 tarixində dərc olunmuş məruzəsini nəzərdən keçirərək, Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin pisləşməsi və onlar arasındakı gərginliklə əlaqədar ciddi narahatçılığını ifadə edərək, Maraqlı tərəflərin 822 (1993) saylı qətnamənin həyata keçirilməsi üzrə təxirəsalınmaz tədbirlər planını qəbul etməsini alqışlayaraq, Hərbi əməliyyatların genişlənməsini və, xüsusilə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun işğal edilməsini həyəcanla qeyd edərək, Belə vəziyyətin regionda sülh və təhlükəsizliyə təhlükə yaratmasının davam etməsi ilə əlaqədar narahat olaraq, Azərbaycan Respublikasında böyük sayda mülki şəxslərin yerlərinin dəyişməsi və regionda fövqəladə humanitar vəziyyətlə əlaqədar yenidən ciddi narahatçılığını ifadə edərək, Azərbaycan Respublikasının və regionda bütün digər dövlətlərinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü bir daha təsdiq edərək, Həmçinin, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığını və ərazi əldə etmək məqsədilə gücdən istifadənin yolverilməzliyini bir daha təsdiq edərək,

-  Ağdam rayonunun və Azərbaycan Respublikasının digər bu yaxınlarda işğal olunmuş rayonlarının işğalını pisləyir;

Bundan başqa regionda bütün düşmənçilik hərəkətlərini, xüsusilə mülki şəxslərə hücumları və məskunlaşmış rayonların bombardman edilməsini pisləyir;

-Bütün hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasını, münaqişədə iştirak edən işğalçı qüvvələrin Ağdam rayonundan və Azərbaycan Respublikasının digər bu yaxınlarda işğal edilmiş rayonlarından dərhal, tam və qeyd-şərtsız çıxarılmasını tələb edir;

-Maraqlı tərəfləri atəşkəsə dair möhkəm razılaşmalar əldə etməyə və onlara riayət etməyə çağırır;

-Yuxarıdakı 3 və 4-cü maddələr kontekstində regionda iqtisadi, nəqliyyat və enerji əlaqələrinin bərpa edilməsinə dair özünün əvvəlki çağırışlarını yenidən təsdiq edir;

-822 saylı (1993) qətnamənin həyata keçirilməsi səyləri də daxil olmaqla, ATƏM-in Minsk qrupunun münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üzrə davam edən səylərini bəyənir, və hərbi əməliyyatların genişlənməsinin bu cəhdlər üçün doğurmuş dağıdıcı nəticələri ilə bağlı ciddi narahatçılığını ifadə edir;

-Yerləşdirilməsi cədvəli ilə ATƏM-in müşahidə missiyasının hazırlanmasını, həmçinin Müşavirənin regionda iştirakının təmin edilməsi təklifinin Müşavirə çərçivəsində nəzərdən keçirilməsini alqışlayır

-Maraqlı tərəfləri münaqişənin sülh yolu ilə həllinə mane olan hər cür hərəkətlərdən çəkinməyə, və ATƏM-in Minsk qrupu çərçivəsində, həmçinin birbaşa əlaqələr vasitəsilə məsələnin qəti həllinin əldə edilməsi məqsədilə onlar arasında danışıqları davam etdirməyə təkidlə çağırır;

-Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunun erməniləri tərəfindən 822 saylı (1993) qətnamənin və hazırkı qətnamənin müddəalarına riayət edilməsi və bu tərəfin ATƏM-in Minsk qrupunun təkliflərini qəbul etməsi məqsədilə Ermənistan Respublikasının hökumətini öz təsirini göstərməkdə davam etməyi təkidlə çağırır;

-Dövlətləri münaqişənin intensivləşməsinə və ya ərazi işğalının davam etdirilməsinə apara biləcək hər hansı silahın və hərbi sursatın təchiz edilməsindən çəkinməyə təkidlə çağırır;

-Mülki əhalinin artan əzablarını yüngülləşdirmək məqsədilə, regionda, xüsusilə münaqişəyə məruz qalmış bütün rayonlarda, humanitar yardımın göstərilməsi üzrə beynəlxalq fəaliyyətin maneəsiz təmin edilməsinə bir də çağırır, və bütün tərəflərin beynəlxalq humanitar hüququn prinsip və normalarına riayət etməyə borclu olduqlarını bir daha təsdiq edir;

-Baş Katibdən və müvafiq beynəlxalq qurumlardan zərər çəkmiş mülki əhaliyə təcili humanitar yardım göstərməyi və qaçqın düşmüş şəxslərin öz evlərinə qayıtmalarına kömək göstərməyi xahiş edir;

-Baş Katibdən ATƏM-in Fəaliyyətdə olan Sədri, həmçinin Minsk qrupunun Sədri ilə məsləhətləşmədə vəziyyət barədə Şuraya məruzələr təqdim etməsinin davam etdirilməsini xahiş edir;

Məsələ ilə fəal şəkildə məşğul olmağı davam etdirməyi qərara alır. 3259 saylı iclasda yekdilliklə qəbul edilmişdir.

***

Qətnamə 874 (1993) 14 oktyabr 1993-cü il Təhlükəsizlik Şurası

 30 aprel 1993-cü il tarixli 822 saylı (1993) və 29 iyul 1993-cü il tarixli 853 saylı (1993) qətnamələrini təsdiq edərək və 18 avqust 1993-cü ildə1 Təhlükəsizlik Şurası Sədrinin Şuranın adından oxuduğu bəyanata əsaslanaraq, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin (ATƏM) Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk konfransının Sədrinin Təhlükəsizlik Şurası Sədrinin adına müraciətlənmiş 1 oktyabr 1993-cü il tarixli məktubunu nəzərdən keçirərək, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda və onun ətrafında münaqişənin davam etdirilməsi və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında gərginliyin regionda sülh və təhlükəsizliyə təhlükə yarada biləcəyi ilə əlaqədar dərin narahatçılığını ifadə edərək, 8 oktyabr 1993-cü ildə Moskvada yüksək səviyyədə keçirilən görüşləri qeyd edərək, və bu görüşlərin vəziyyətin yaxşılaşmasına və münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə töhfə verəcəyinə dair ümidlərini ifadə edərək, Azərbaycan Respublikasının və regionda bütün digər dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü bir daha təsdiq edərək, Həmçinin, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığını və ərazi əldə etmək məqsədilə gücdən istifadənin yolverilməzliyini bir daha təsdiq edərək, Münaqişə üzündən insanların məruz qaldığı əzablar və regionda ciddi fövqəladə humanitar vəziyyətlə əlaqədar, və xüsusilə Azərbaycan Respublikasında böyük sayda mülki şəxslərin yerlərinin dəyişməsi ilə əlaqədar özünün ciddi narahatçılığını bir daha ifadə edərək,

-Maraqlı tərəfləri ATƏM-in Minsk qrupuna kömək məqsədilə Rusiya Federasiyası hökumətinin yardımı ilə həyata keçirilən birbaşa əlaqələr nəticəsində əldə edilən atəşkəsi effektiv və daimi etməyə çağırır;

-ATƏM çərçivəsində həyata keçirilən sülh prosesini və Minsk qrupunun yorulmaz səylərini tam şəkildə dəstəklədiyini yenidən bəyan edir;

-28 sentyabr 1993-cü il tarixində ATƏM-in Minsk qrupunun iclasında üzə çıxarılan və Minsk qrupunun doqquz digər üzvünün hərtərəfli dəstəyi ilə Qrupun Sədri tərəfindən maraqlı tərəflərə təqdim olunan "Təhlükəsizlik Şurasının 822 (1993) və 853 (1993) saylı qətnamələrinin həyata keçirilməsi üzrə təxirəsalınmaz addımların yeniləşdirilmiş cədvəli"ni3 alqışlayır və tərəflərin diq­qətinə çatdırır, və tərəfləri onu qəbul etməyə çağırır;

-Münaqişədən irəli gələn və Yeniləşdirilmiş cədvəldə bilavasitə nəzərdən keçirilməyən bütün başqa həll olunmamış məsələlərin Minsk prosesi kontekstində sülh danışıqları vasitəsilə tezliklə həll edilməsi vacibliyinə əmin olduğunu ifadə edir;

-Bu yaxınlarda işğal edilmiş ərazilərdən qoşunların çıxarılması və rabitə və nəqliyyat üçün bütün maneələrin aradan qaldırılması da daxil olmaqla, ATƏM-in Minsk qrupunun Yeniləş­dirilmiş cədvəlində nəzərdə tutulan qarşılıqlı və təcili addımların dərhal həyata keçirilməsinə çağırır;

-ATƏM-in Nazirlər Şurasının 24 mart 1992-ci il tarixli mandatına uyğun olaraq, Yeniləş­dirilmiş cədvəldə nəzərdə tutulduğu kimi münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll edilməsinə nail olmaq məqsədilə tezliklə Minsk konfransının keçirilməsinə çağırır;

-Baş Katibdən ATƏM-in Minsk konfransında iştirak etmək üçün nümayəndə göndərmək dəvətinə müsbət cavab verməyi və Konfransın açılmasından sonra mətləbə dair başlanan danışıqlara bütün mümkün kömək göstərməyi xahiş edir;

-ATƏM tərəfindən yaradılmış müşahidəçilər missiyasını dəstəkləyir;

-Bütün tərəfləri beynəlxalq humanitar hüququ pozmaqdan çəkinməyə çağırır və münaqişəyə məruz qalmış bütün rayonlarda humanitar yardımın göstərilməsi üzrə beynəlxalq fəaliyyətin maneəsiz həyata keçirilməsinin təmin edilməsinə dair 822 (1993) və 853 (1993) saylı qətnamələrindəki çağırışlarını təkrar edir;

-Regionda bütün dövlətləri münaqişənin genişlənməsinə gətirib çıxaran və regionda sülh və təhlükəsizliyi pozan hər cür düşmənçilik hərəkətlərindən və hər cür müdaxilədən çəkinməyə təkidlə çağırır;

-Baş Katibdən və müvafiq beynəlxalq qurumlardan zərər çəkmiş mülki əhaliyə təcili humanitar yardımın göstərilməsini və qaçqınlara və məcburi köçkünlərə təhlükəsiz şəraitdə və ləyaqətlə öz evlərinə qayıtmağa köməklik edilməsini xahiş edir;

-Baş Katibdən, ATƏM-in Fəaliyyətdə olan Sədrindən və ATƏM-in Minsk Konfransının Sədrindən Minsk prosesinin gedişi və yerdə vəziyyətin bütün aspektləri və bununla əlaqədar ATƏM ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı arasında indiki və gələcək əməkdaşlıq haqqında Şuraya məruzələrin verilməsini davam etdirməyi xahiş edir;

Məsələ ilə fəal şəkildə məşğul olmağı davam etdirməyi qərara alır. 3292 saylı iclasda yekdilliklə qəbul edilmişdir.

***

Qətnamə 884 (1993) 12 noyabr 1993-cü il Təhlükəsizlik Şurası

 30 aprel 1993-cü il tarixli 822 (1993), 29 iyul 1993-cü il tarixli 853 (1993) və 14 oktyabr 1993-cü il tarixli 874 (1993) saylı qətnamələrini təsdiq edərək, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi (ATƏM) çərçivəsində həyata keçirilən sülh prosesi, və ATƏM-in Minsk qrupunun yorulmaz səylərini tam şəkildə dəstəklədiyini təsdiq edərək, ATƏM-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk konfransının Fəaliyyətdə olan Sədrinin Təhlükəsizlik Şurası Sədrinin adına müraciətlənmiş 9 noyabr 1993-cü il tarixli məktubunu və ona əlavələri nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda və onun ətrafında münaqişənin davam etdirilməsi və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı gərginliyin regionda sülh və təhlükəsizliyi təhlükə altına atması ilə əlaqədar ciddi narahatçılığını ifadə edərək, Atəşkəsin pozulması və buna cavab olaraq gücün həddindən artıq tətbiq edilməsi, xüsusilə Azərbaycan Respublikasında Zəngilan rayonunun və Horadiz şəhərinin işğalı nəticə­sində hərbi əməliyyatların genişlənməsini həyəcanla qeyd edərək, Azərbaycan Respublikasının və regionda digər dövlətlərinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü bir daha təsdiq edərək, Həmçinin, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığı və ərazi əldə etmək məqsədilə gücün tətbiqinin yolverilməzliyini bir daha təsdiq edərək, Son zamanda böyük sayda mülki şəxslərin yerlərinin dəyişməsi və Zəngilan rayonunda, Horadiz şəhərində və Azərbaycanın cənub sərhədində föv­qə­ladə humanitar vəziyyətin yaranması ilə əlaqədar ciddi narahatçılığını ifadə edərək,

-Hərbi əməliyyatların yenidən başlanması ilə nəticələnən tərəflər arasında əldə edilmiş atəşkəsin pozulmasını, xüsusilə Zəngilan rayonunun və Horadiz şəhərinin işğal edilməsini, dinc əhaliyə qarşı hücumları və Azərbaycan Respublikasının ərazisinin bombardman edilməsini pisləyir;

Ermənistan hökumətini Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunun erməniləri tərəfindən 822 (1993), 853 (1993) və 874 (1993) saylı qətnamələrə riayət edilməsinə nail olmaq məqsədilə öz nüfuzundan istifadə etməyə və hərbi kampaniyanı genişləndirmək üçün lazımi vasitələrin münaqişəyə cəlb olunan qüvvələrə verilməməsini təmin etməyə çağırır;

ATƏM-in Minsk qrupunun doqquz üzvünün 4 noyabr 1993-cü il tarixli Bəyannaməsini1 alqışlayır və onun tərkibində atəşkəsin dayandırılması haqqında olan birtərəfli bəyanatlarla bağlı təklifləri yüksək qiymətləndirir; 

-Maraqlı tərəflərdən ATƏM-in Minsk qrupunun 2-8 noyabr 1993-cü tarixində Vyanada keçirilən iclasında edilən düzəlişlərlə "Təhlükəsizlik Şurasının 822 (1993) və 853 (1993) saylı qətnamələrinin həyata keçirilməsi üzrə təxirəsalınmaz addımların Yeniləşdirilmiş cədvəlinə"2 uyğun olaraq hərbi əməliyyatların və düşmənçilik hərəkətlərinin dərhal dayandırılmasını, Zəngilan rayonundan və Horadiz şəhərindən işğalçı qüvvələrin birtərəfli qaydada çıxarılmasını və Azərbaycan Respublikasının bu yaxınlarda işğal edilmiş başqa rayonlarından işğalçı qüvvələrin çıxarılmasını tələb edir; 

Maraqlı tərəfləri ATƏM-in Minsk qrupuna kömək məqsədilə Rusiya Federasiyası hökumətinin yardımı ilə həyata keçirilən birbaşa əlaqələr nəticəsində əldə edilən atəşkəsi təcili bərpa, onu effektiv və daimi etməyə, və ATƏM-in Minsk prosesi və Minsk qrupunun 2-8 noyabr 1993-cü il tarixli iclasında edilmiş düzəlişlərlə birlikdə "Yeniləşdirilmiş cədvəl" kontekstində münaqişənin danışıqlar vasitəsilə həllinin axtarılmasına təkidlə çağırır; 

-Regionda olan bütün dövlətləri münaqişənin genişlənməsinə və regionda sülh və təhlükəsizliyin pozulmasına gətirib çıxara biləcək hər cür düşmənçilik hərəkətlərindən və hər cür müdaxilədən çəkinməyə bir daha çağırır; 

-Baş Katibdən və müvafiq beynəlxalq qurumlardan Zəngilan rayonunun, Horadiz şəhərinin və Azərbaycanın cənub sərhədinin əhalisi də daxil olmaqla zərər çəkmiş əhaliyə təcili humanitar yardım göstərməyi, və qaçqın və məcburi köçkünlərə təhlükəsiz və ləyaqətlə öz evlərinə qayıtmaqda köməklik etməyi xahiş edir; 

-Baş Katibə, ATƏM-in Fəaliyyətdə olan Sədrinə və ATƏM-in Minsk Konfransının Sədrinə Minsk prosesinin gedişi və yerlərdə vəziyyətin bütün aspektləri, xüsusilə Şuranın müvafiq qətnamələrinin həyata keçirilməsi, və bununla əlaqədar ATƏM ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı arasında indiki və gələcək əməkdaşlıq haqqında Şuraya məruzələrini davam etdirmək barədə xahişini təkrar edir; 

Məsələ ilə fəal şəkildə məşğul olmağı davam etdirməyi qərara alır. 3313 saylı iclasda yek­dilliklə qəbul edilmişdir.

Xeber.İnfo

Həbsdə olan jurnalist Əziz Orucovun xanımı Lamiyə Çerpanova (Orucova) iyulun 7-də Novator.az-a açıqlama verib.

“Kanal 13” internet televiziyasının direktoru Əziz Orucov mayın 2-də polisə müqavimətdə təqsirli bilinərək 30 sutka inzibati həbs cəzası alıb. Bu həbs müddəti başa çatmaqdaykən ona Cinayət Məcəlləsinin 192.2-ci (qanunsuz sahibkarlıq və külli miqdarda gəlir əldə etmə) və 308.2-ci (ağır nəticələrinə səbəb olan vəzifə saxtakarlığı) maddələri ilə cinayət işi başlanıb və Əziz Orucov barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bundan sonra “Kanal 13″ün ofisində və Əziz Orucovun evində axtarış aparılıb, kompüterlər götürülüb.

Lamiyə Çerpanova deyib ki, iyulun 7-si o, həyat yoldaşı ilə telefonla danışıb: “Görüşə icazə verilmir. Həftədə iki dəfə zəng edir. Görüş icazəsi almaq üçün dəfələrlə Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi Orxan Babayevə məktubla müraciət etmişəm, hamısı cavabsız qalıb. Məktubların müstəntiqə çatıb-çatmadığını da bilmirəm”.

Lamiyə Çerpanovanın sözlərinə görə, Əziz Orucov anasının səhhətinin pisləşməsindən bu yaxınlarda xəbər tutub: “Bunu Əzizdən gizlətmişdik, amma bu yaxınlarda məsələdən xəbər tutub. Sonuncu telefon söhbətində anasının vəziyyətindən də danışdıq. Anasının səhhətinin pisləşməsi Əzizin də səhhətinə pis təsir göstərib, gərginlik keçirib, qan təzyiqi qalxıb.

Əzizdə xroniki böyrək çatışmazlığı xəstəliyi var. Ona görə hətta psixoloji gərginlikləri olmasa da, həbsxana şəraiti onun həyatı üçün təhlükəlidir. Böyrək çatışmazlığı xəstəliyi qan təzyiqini çox yüksəyə qaldırır. Belə xəstələr daima həkim nəzarətində olmalı, təzyiqi stabil saxlanmalıdır. Amma Əziz Bakı İstintaq Təridxanasına aparılandan yalnız bircə dəfə, o da təcridxanaya yeni gətirilən vaxt həkim müayinəsindən keçib”.

Əziz Orucovun anası Almaz Həsənovanın səhhəti iyunun 22-də Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində dindirilən zaman pisləşib. 3 saat dindirmədən sonra onun təzyiqi və şəkəri qalxıb. Təcili tibbi yardım çağırılıb, Almaz Həsənova Bakıdakı 2 saylı Klinik Xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin müdaxiləsi nəticəsində 66 yaşlı Almaz Həsənova ikinci dəfə insult keçirməkdən xilas olub.

Lamiyə Çerpanovanın Novator.az-a bildirdiyinə görə, həmin vaxt Almaz Həsənova gün yarım komada qalıb, sonra vəziyyəti stabilləşib, evə buraxılıb: “Hazırda stressdən Almaz xanımın ürəyində, ayaqlarında problem yaranıb, yeriyə bilmir, çox az hərəkət edir. Həkim deyir bu onun psixoloji durumu, çox fikir çəkməsi ilə bağlıdır. Tez-tez Almaz xanımın ürək döyüntüləri artır, bədənində şişkinliklər var”.

Lamiyə Çerpanovanın dediyinə görə, nəinki sonralar, hətta xəstəxanada koma halında yatdığı zaman da müstəntiq zəng edərək Almaz Həsənovanın yarımçıq qalmış dindirilməsinin başa çatdırılması üçün onun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq idarəsinə gətirilməsini tələb edib. Lamiyə Çerpanova bu tələbi hüquqi və mənəvi baxımdan əsassız sayır.

Əziz Orucovun xanımı onu da qeyd edib ki, istintaqın gedişi haqda məlumatlı deyil: “Nəyisə araşdırırlar, amma nəyi – bilmirik. Ortada araşdırılası bir məsələ də yoxdur. Sadəcə dörd aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib, mən də, vəkillər də gözləyirik ki, bu dörd ayda nəyi araşdırıb ortaya çıxaracaqlar”.

Cümə, 07 İyul 2017 00:00

Hamburqda G20 sammiti keçirilir

Yazan

Bu gün Almaniyanın Hamburq şəhərində G20 sammiti başlayıb.

Almaniya baş naziri Angela Merkelin ev sahibliyi etdiyi sammitdə ABŞ prezidenti Donald Tramp, Rusiya prezidenti Vlamidir Putin, Çin Xalq Respublikasının lideri Si Cinpin, Böyük Britaniyanın baş naziri Tereza Mey, Fransa prezidenti Emmanuel Makron, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Kanada baş naziri Castin Trüdo, Hindistan baş naziri Narendra Modi, İndoneziya baş naziri Joko Vidodo, Avstraliya baş naziri Malkolm Ternbull, Cənubi Koreya prezidenti Mun Çje İn, o cümlədən Yaponiya, Argentina, Braziliya, İtaliya, Meksika, Səudiyyə Ərəbistanı və  Cənubi Afrikanın dövlət və hökumət rəsmiləri, Avropa İttifaqının rəhbərlər şəxsləri iştirak edir.

Rəsmi sessiyadan əvvəl dövlət və hökumət başçıları qeyri-rəsmi müzakirələr aparıblar.  Türkiyə prezidenti R. T. Ərdoğan ABŞ prezidenti D. Tramp və Kanada baş naziri C. Trüdo ilə qısa söhbət edib. D. Tramp V. Putinlə də xüsusi həvəslə əl verərək görüşüb. Liderlər terrorla mücadilə mövzusunda müzakirələrdən sonra birgə foto çəkdiriblər. Çin Xalq Respublikasının lideri S. Cinpin sammitdə dövlətləri açıq dünya iqtisadiyyatı qurmağa, bölgələrdəki münaqişələri dinc yolla həll etməyə çağırıb.

Hamburqda G20 sammiti “Cəhənnəmə xoş gəldiniz!” şüarı ilə təşkil edilən aksiyaların kölgəsində keçirilib. Polis şəhərin “Balıq bazarı” adlanan yerində toplanan 12 min aksiya iştirakçısını dağıtmaq üçün təzyiqli su və bibər qazından istifadə edib, küçə və yollar bağlanıb. İlkin məlumata görə, artıq 76 aksiya iştirakçısı və 130 polis xəsarət alıb. Aksiyaçılar Rusiya, Cənubi Koreya prezidentləri və Avstraliya baş nazirinin qaldığı “Park Hayatt” otelinə də hücum çəkiblər. Həmin vaxt sözügedən ölkələrin liderləri G20 sammitinin keçirildiyi məkanda olublar.

Cümə, 07 İyul 2017 00:00

Cəbhədə son vəziyyət - RƏSMİ

Yazan

Cəbhədə gecə döyüşləri - Gərginlik davam edir

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 130 dəfə pozub.

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Ermənistan Respublikası İcevan rayonunun Berkaber, Noyemberyan rayonunun Voskevan kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli, Qaymaqlı, Fərəhli, Quşçu Ayrım, Qızılhacılı kəndlərində, Berd rayonunun Çinari kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam, Koxanəbi, Ağbulaq, Muncuqlu kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Tağıbəyli, Baş Qərvənd, Qaraqaşlı, Şirvanlı, Novruzlu, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qərvənd, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Qorqan, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar və Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Tərtər və Xocavənd rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqeləri atəşə tutulub.

Polşanın birinci xanımı Aqata Kornhauser-Duda rəsmi tədbir zamanı ABŞ prezidenti Donald Trampın əlini sıxmaqdan imtina edib.

PolşaprezidentiniAnjeyDudanı salamlayanTramponunxanımınadaəliniuzadıb. Lakin Kornhauser-Duda Trampın əlini sıxmayaraq, onun həyat yoldaşı Melaniya Trampla görüşüb.

"Fərqi yoxdur, Əfqan Muxtarlı oğurlanıb, ya yox – indiki halda bu, vacib deyil. Başlıcası, informasiyanın yekunu və konkret hadisə nəticəsində ictimai rəyin necə formalaşmasıdır. İctimai rəyin jurnalistin oğurlanmasının etirafı şəklində formalaşdığı faktdır”.

Gürcüstanlı politoloq Ghela Vasadze müəmmalı şəkildə Tbilisidən Bakıya gətirilib həbs olunan jurnalist Əfqan Muxtarlının işi ətrafında hazırkı durumu şərh edərkən belə deyir.

Onun sözlərinə görə, Gürcüstanın bütün telekanalları, informasiya agentlikləri və digər kütləvi informasiya vasitələri birmənalı şəkildə bildirirlər ki, jurnalist oğurlanıb.

Gürcü hökuməti dəvəquşu pozasını qəbul edib…

"Qeyri-rəsmi söhbətdə ekspert və hüquq müdafiəçiləri deyə bilərlər ki, biz qəribə hadisə ilə rastlaşmışıq, amma mətbuata müsahibədə onların bunu etiraf edə biləcəklərinə mən inanmıram, çünki cəmiyyət tərəfindən fərqli baxış əvvəlcədən qəbul olunmur. Muxtarlı işi daxili siyasi mübarizədə, həmçinin hər birinin öz marağı olan beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də istifadə olunur, bunları əlavə etsək, tam mənzərə almış olarıq”, – Vasadze deyir.

Politoloqun fikrincə, əslində, nə baş verdiyini dəqiq söyləmək çətindir, ancaq bir şeydən əmindir: "Bu hadisə ölkəmizin nüfuzuna güclü zərbə vurdu. Bizim hakimiyyət xüsusunda hər şey aydındır, onlar növbəti dəfə dəvəquşu pozasını qəbul edərək, işlə bağlı sualların sayını artırdılar. Amma iqtidarın səmərəsizliyinə və fəaliyyətsizliyinə, təəssüf ki, biz artıq adət etmişik”.

"Artıq Gürcüstanın ictimai rəyində bunun xüsusi xidmət orqanlarının birgə əməliyyatı olduğu qənaəti formalaşıb”

Qafqaz Strateji Araşdırmalar İnstitutunun direktor əvəzi Teymuraz Tumanishvili deyir ki, Ə.Muxtarlı işi ilə bağlı əsl həqiqəti bilmir.

"Bu işdə həddən çox "bilmirəm” var. Amma fakt faktlığında qalır, Gürcüstan ictimai rəyində bunun artıq oğurluq və Gürcüstanla Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının birgə əməliyyatı olduğu qənaəti formalaşıb. Hakimiyyətə sadəcə olaraq inanmırlar və bu, hakimiyyətimizin problemidir. Bundan əlavə, Gürcüstanın ictimai rəyi də məsələ ilə bağlı beynəlxalq mövqeyi formalaşdırır”, – Teymuraz Tumanishvili bildirir.

"Bu ondan xəbər verə bilər ki, Muxtarlı ehtiyatsızlıq edərək…”

Gürcüstanın xarici işlər nazirinin keçmiş müavini Nikoloz Vashakidze isə bu mövzuda qısaca ehtimalını bölüşməklə kifayətlənir: "Oğurlanma Gürcüstan ərazisində həyata keçirilibsə, bu ondan xəbər verə bilər ki, Muxtarlı ehtiyatsızlıq edərək yalnız Azərbaycanın deyil, həm də Gürcüstanın rəsmi şəxsləri üçün ciddi problemlər yaradıb və ya yaradacağına işarə edib”.

Vashakidzenin fikrincə, bu baxımdan da, Gürcüstan və Azərbaycan siyasətçilərinin problemlə bağlı maraqları kəsişə və belə bir nəticəyə gətirib çıxara bilərdi…(azadliq.org)

“ŞEYX SƏRDARA AZADLIQ!”

“Qələm” Yazarlar Birliyi “Maide.AZ” saytının Baş redaktorunun həbsi ilə əlaqədar bəyanat verdi

“Hacı Sərdar Hacıhəsənli kimi şəxsiyyətin imanından, elmindən, bacarığından, natiqliyindən, qələmindən bəhrələnib, bütün bu dəyərli keyfiyyətləri cəmiyyətin mənəvi saflaşdırılmasına, gənclərin təlim-tərbiyəsinə, uşaqların vətənə məhəbbət ruhunda böyüməsinə yönəltmək əvəzinə, onu geniş ictimaiyyətdən təcrid edərək, azadlığını məhdudlaşdırmaq ağılsızlıq, məntiqsizlik və hansısa qisas hissindən başqa bir şey deyil”.

“Qələm” Yazarlar Birliyinin tanınmış ilahiyyatçı, Azərbaycan Ruhanilər Məclisinin üzvü Şeyx Sərdar Babayev barədə Masallı Məhkəməsində çıxarılmış üçillik həbs qərarına etiraz bəyanatında belə deyilir.
“İnsanı namaz qıldığına görə təzyiqlərə məruz qoymaq, şərləmək, zindana salmaq ateist dövrlərin təzahürü və despot rejimlərin əməlidir, hansı ki, biz dünyada analoqu olmayan inkişafın getdiyi, İslam oyunlarına evsahibliyi və 2017-ni İslam həmrəyliyi ili elan etmiş Azərbaycanımızın uca və şanlı adının belə neqativ, primitiv məsələlərlə bağlı mənfi çalarda hallanacağından, taleyüklü problemlərimizə şərik çıxan müsəlman aləmi ilə əlaqələrimizə xələl gələcəyindən çox üzgünük” – deyə, yaradıcılıq qurumu narahatlığını bildirir.

Sənəddə daha sonra vurğulanır: “Hacı Sərdar Həzrət Peyğəmbər İslamının heyrətamiz dərinliklərinə vaqif, klassik dini bilgilərə malik ruhani olmaqdan əlavə, həm də istedadlı qələm sahibidir, “Maide.AZ” kimi mütərəqqi, peşəkar, vətənə, xalqa, dövlətçiliyə sevgili və sədaqətli bir informasiya portalının Baş redaktorudur – məhz elə buna görə də ölkənin kütləvi informasiya vasitələri onun müdafiəsi ilə bağlı haqq səslərini ucaltmalıdırlar!”

“Qələm” Yazarlar Birliyi bəyan edir ki, beynəlxalq miqyasda qlobal təbəddülatların baş verdiyi, bəşər övladının müxtəlif texnogen və psixoloji təsirlərə məruz qaldığı, Qərbdən Şərqə aşkar-gizli səlib yürüşlərinin təşkil edildiyi XXI əsrdə mürtəce, yabançı cərəyanların, dalğaların, hücumların qarşısında dayanmaq və müqavimət göstərə bilmək, milli kimliyi, mənəvi-əxlaqi dəyərləri, vətəni, torpağı, ailəni, namusu, vicdanı qorumaqdan ötrü Şeyx Sərdar, Hacı Mövsüm, Seyid Fəramiz, Taleh Bağırzadə, Hacı Abgül kimi dəyərli insanları həbs eləmək yox, azadlıqda daha effektli fəaliyyətlərinə şərait yaratmaq lazımdır!
“Qələm” Yazarlar Birliyi bir daha Şeyx Sərdar Babayevə azadlıq tələb edir və rayon məhkəməsinin buraxdığı səhvin Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən düzəldiləcəyinə ümid bəslədiyini bildirir.

Bakı şəhəri

5 iyul 2017   

"Bu növbəti qanlı cinayət Ermənistandakı hərbi-siyasi rejimin terrorçu mahiyyətini bir daha nümayiş etdirib"

"İyulun 4-də Ermənistan silahlı qüvvələri qoşunların təmas xəttində növbəti irimiqyaslı təxribat həyata keçirərək Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini iriçaplı silahlardan atəşə tutub, nəticədə biri uşaq, digəri isə yaşlı qadın olmaqla, iki nəfər qətlə yetirilib, bir nəfər yaralanıb, əhalinin mülkiyyətinə xeyli ziyan dəyib. Bu növbəti qanlı cinayət Ermənistandakı hərbi-siyasi rejimin terrorçu mahiyyətini, qeyri-insani və cinayətkar simasını bir daha açıq şəkildə bütün dünyaya nümayiş etdirib".

Xeber.İnfo-nun "Azərtac"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Prezident Administrasiyasının (PA) rəhbəri Ramiz Mehdiyev iyulun 4-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin qoşunların təmas xəttində həyata keçirdiyi növbəti təxribatla bağlı deyib.

"Son illər Azərbaycan dövləti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində həlli istiqamətində səylərini daha da gücləndirib. Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli, prinsipial və düşünülmüş siyasəti sayəsində dövlətimiz həm diplomatik, həm də hərbi sahədə mühüm üstünlüklər əldə edib. 2016-cı ilin aprelində Ermənistan ordusunun davamlı təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi uğurlu əks-hücum əməliyyatı minlərlə hektar torpağın, strateji yüksəkliklərin işğaldan azad olunması ilə nəticələnib. Tarixi aprel qələbəsi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində dönüş nöqtəsi olub, danışıqlar prosesində ölkəmizin mövqeyini əsaslı şəkildə möhkəmləndirib.

Bu gün işğaldan azad olunmuş və təhlükəsizliyi təmin edilmiş ərazilərimizə yenidən həyat qayıdır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi qısa müddətdə bərpa olunub və kənd sakinlərinin istifadəsinə verilib. Cocuq Mərcanlı öz yurdlarından didərgin düşmüş bir milyondan artıq azərbaycanlı, bütün cəmiyyətimiz üçün əzəli torpaqlarımıza qayıdışın simvoluna çevrilib.

Uzun illərdir regionun siyasi və iqtisadi həyatından təcrid olunmuş, iqtisadi tənəzzül, sosial gərginlik şəraitində yaşayan Ermənistan indi həm də siyasi və hərbi sahədə ardıcıl məğlubiyyətlə üzləşir. Mövcud vəziyyət S.Sarkisyan cinayətkar rejiminin ölkə daxilində və xaricdə dayaqlarını ciddi şəkildə sarsıdıb. Görünür, Sarkisyan dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı davamlı şəkildə qanlı cinayətləri sanksiyalaşdırmaqla bir tərəfdən daxildə ona qarşı olan təzyiqləri neytrallaşdırmağa və hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa, digər tərəfdən isə qoşunların təmas xəttinə yaxın ərazilərdə yaşayan azərbaycanlı əhalidə vahimə, psixoloji gərginlik yaratmağa çalışır.

Əslində, bu, uzun illərdir Ermənistanın cinayətkar rejiminin dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı terror və soyqırımı siyasətinin davamıdır. 1992-ci ildə Malıbəyli, Yuxarı və Aşağı Quşçular, Qaradağlı kəndlərində, Xocalı şəhərində həyata keçirilmiş soyqırımları, habelə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində törədilmiş çoxsaylı terror aktları Ermənistan dövlətinin soyqırımı və terror siyasətini, əsl faşist mahiyyətini ifşa etmiş faktlardır. Sonrakı illərdə də bu siyasət ardıcıl şəkildə davam etdirilmişdir. 2016-cı ilin aprelində Ermənistan hərbi birləşmələri cəbhə xəttinə yaxın ərazilərdə yerləşən yaşayış məntəqələrini atəşə tutmuş, nəticədə 5 dinc sakin qətlə yetirilmiş, 30-dan artıq insan yaralanmışdır.

Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurası başda olmaqla, dünyanın nüfuzlu təşkilatlarının tələb və çağırışlarını qulaqardına vurur, beynəlxalq qanunvericiliyi pozur, 25 ildir ki, Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlayır. Təəssüf ki, beynəlxalq birlik, bilavasitə problemin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu günə kimi işğal faktının aradan qaldırılması və ədalətin bərpa olunması istiqamətində heç bir təsirli addım atmayıblar. Baxmayaraq ki, dünyanın müxtəlif nöqtələrində baş verən analoji münaqişələrin qısa zamanda tənzimlənməsi, işğalçının cəzalandırılması, ona qarşı müxtəlif təsirli sanksiyaların tətbiq edilməsinə dair çoxsaylı faktlar mövcuddur.

Azərbaycana qarşı bu dərəcədə açıq ikili standartların səbəbi nədir? Nəyə görə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistanın getdikcə azğınlaşan terror və soyqırımı siyasətinə, dinc insanlara qarşı amansız davranışına göz yumur və adekvat reaksiya vermirlər? Hansı səbəbdən bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq olunmur, məcburetmə tədbirləri həyata keçirilmir?

Hər fürsətdə insan hüquq və azadlıqlarını əlində bayraq edərək müstəqil dövlətlərə qarşı kampaniya həyata keçirən dairələrin, onların təsiri altında olan hüquq-müdafiə təşkilatlarının qadın və uşaqların qəddarcasına qətlə yetirilməsinə biganəliyi, laqeyd və susqun münasibəti nə ilə bağlıdır?

Əminliklə demək olar ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ikili standartlar siyasəti, cəzasızlıq mühiti Ermənistanın hərbi-siyasi rejiminin yeni cinayətlərini şərtləndirən başlıca səbəblərdir. Dünya birliyinin qətiyyətsizliyi şəraitində Ermənistan hakimiyyəti nəinki beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrini icra etməkdən boyun qaçırır, eyni zamanda, beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin, Cenevrə konvensiyalarının, onlara 1 saylı əlavə protokolun tələblərini, Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiya çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri kobud şəkildə pozaraq dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı cəza tədbirləri həyata keçirir.

Mövcud reallıq onu göstərir ki, artıq proseslər dözülməz həddə çatıb. Ermənistanın işğalçılıq, dövlət səviyyəsində həyata keçirdiyi terror siyasətinə son qoymaq üçün beynəlxalq birlik qətiyyətli olmalı və vaxtı uzatmadan təsirli tədbirlər həyata keçirməlidir. Artıq dərk etməyin vaxtıdır ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dondurulmuş münaqişə deyil və hər an yenidən alovlana, bütün region üçün ciddi fəsadlar törədə bilər.

Birmənalı şəkildə deyə bilərəm ki, Azərbaycan dövləti işğal faktı ilə heç vaxt barışmayacaq, öz torpaqlarında ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək, ərazi bütövlüyünü və əhalisinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görəcəkdir. Bu, sadəcə söz deyil, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən dəfələrlə səsləndirilmiş prinsipial və dəyişməz mövqedir. Beynəlxalq birlik, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və Ermənistanın cinayətkar rejimi bu reallığı dərk etməlidirlər", - deyə PA rəhbəri qeyd edib.

Regional Qadın Təşəbbüsləri İB Şəki şəhərində “Qadın hüquqları və gender” mövzusunda növbəti tədbirini keçirmişdir.

Regional Qadın Təşəbbüsləri İctimai Birliyi 05 iyul 2017-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Regionlarda Qadın hüquqları və Gender mövzusu ilə bağlı seminarların təşkli: milli və beynəlxalq qanunvericilik imkanlarından istifadə mexanizmləri ilə bağlı maarifləndirmə tədbirləri” adlı layihə çərçivəsində “Qadın hüquqlarının müdafiəsi. BMT-nin Qadınlara qarşı ayrı - seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiya. Azərbaycanda qadın hüquqlarının müdafiəsi mexanizmləri” mövzusunda Şəki şəhərində növbəti seminar keçirmişdir. Qeyd edək ki, layihənin məqsədi regionda gender bərabərliyinin qadınlar arasında təbliği, ictimai həyatda qadınların aktivləşməsinə nail olmaq, Gender haqqında beynəlxalq konvensiyalar və milli qanunvericilik imkanlrından istifadə mexaniznlərini izah etmək və hüquqi sənədlər haqqında maarifləndirmə işinin təşkilindən ibarətdir.

Tədbir Şəki şəhəri Nakam adına Mərkəzi kitabxanada keçirilmiş, burada tələbələr, təhsil və mədəniyyət işçiləri iştirak etmişlər. Layihə rəhbəri Mehriban Əhmədova tədbiri açaraq layihə haqqında iştirakçılara geniş məlumat verərək, qadın hüquqlarının qorunmasının bütün dünyada prioroitet olmasından, eyni zamanda gender bərabərliyinin ictimai və sosial həyatda vacibliyindən, xüsusilə idarəetmə sektorunda tətbiqinin zəruriliyini qeyd etdi.

Daha sonra təlimçi-ekspert Ruslan Əhmədov “Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi” haqqında Konvensiyasını və gender haqqında Azəbaycan Respublikasının qanununu izah etdi və bu qanunların qəbul olunması tarixləri haqqında məlumat verdi. Həmçinin O, gender siyasətinin gücləndirilməsi üzrə ölkə Prezidentinin fərmanı, milli mexanizmlərin hazırlanması və həyata keçirilən tədbirlər planı haqqında söz açdı.

Layihənin hüquqşünası Rasim Zeynalov əvvəlcə qəbul edilmiş qanunların verdiyi imkanlardan, o cümlədən bu qanunların verdiyi imkanları əldə etmək üçün prosedurlar haqqında ətraflı məlumat verdi. O, gender haqqında beynəlxalq təcrübələrdən misallar çəkdi. Daha sonra R.Zeynalov iştirakçıların suallarını cavablandırdı və suallara uyğyn olaraq mövzunun hüquqi tərəflərinə aydınlıq gətirdi.

Bundan sonra isə təbir iştirakçıları ilə qadınların qərarların qəbul edilməsində rolu mövzusunda qrup işi keçirildi. Qrup işinin nəticəsi olaraq, Nakam adına Mərkəzi kitabxananın işçisi Sadıqlı Yaqut, Yaqubova Dilbər və kollecin tələbəsi Rəsulzadə Aytac çıxış edərək bildirdilər ki, qızların təhsil alması və işləməsi üçün xüsusi qanunvericilik hazırlanmalı və tətbiq olunmalıdır, ailələr nigaha daxil olarkən onlara nigah müqaviləsi izah olunmalıdır, qadınlar üçün istirahət yerləri təşkil olunmalıdır, bələdiyyələrdə qadınlar üçün peşə kursları və maarifləndirici tədbirlər keçirilməlidir, kənd yerlərində tam orta məktəblər inkişaf etdirilməlidir və kəndlər arası marşurut xətti istifadəyə verilməlidir, qadınların həyat şəraiti yaxşılaşdırılmalıdır və biznes sahəsində çalışan xanımların sayı artırılmalıdır.

Yekunda iştirakçılarla seminarın qiymətləndirilməsdi keçirildi. Layihənin növbəti tədbirləri Tərtər, Bərdə və Ağdam rayonlarında keçiriləcəkdir.

"Jurnalist tezliklə azad edilməsə adı AŞPA-nın hazırladığı hesabata salınaraq bu ilin oktyabr ayında AŞPA-da müzakirəyə çıxarılacaq''

Avropa Şurasının Media Azadlığı Platforması "Kanal13" internet resursunun direktoru Əziz Orucovun həbsini  "1-ci dərəcəli həyəcan səviyyəsi" elan edib.

Platforma bu barədə Azərbaycan hökumətinə vəziyyətlə bağlı dərhal açıqlama vermək üçün sorğu göndərib. 

Məlumatı məhbus jurnalistin mühacirətdə olan qardaşı Anar Orucov yayıb.

Onun sözlərinə görə, məlumatda Əziz Orucovun admnistrativ həbsi, həbsin sonuncu günü yeni və absurd ittihamla üzləşməsi, evdə və ofisdə axtarışlar aparılması qeyd edilib. 

"Əziz Orucov tezliklə azad edilməsə adı AŞPA-nın hazırladığı hesabata salınaraq bu ilin oktyabr ayında AŞPA-da müzakirəyə çıxarılacaq. Mən müstəqil və tərəfsiz jurnalist olaraq, Əziz Orucovun da müstəqil və tərəfsiz jurnalist olduğunu və buna görə də şərlənərək həbs edildiyini diqqəətinizə çatdırır və bildirmək istəyirəm ki, ölkəmizin imicini Avropada düşünənlər - bir müstəqil jurnalisti şərləyərək həbsdə saxlamaqla ölkənin imicinə nə qədər böyük zərbə vurduğunuzun fərqindəsinizmi?",-deyə Anar Orucov fikirlərini bu sualla bitirib. 

Əziz Orucov mayın 2-də polisə müqavimət ittihamı ilə saxlanılıb, ona 30 sutka inzibati həbs cəzası verilib. Azadlığa buraxılmalı olduğu gün - iyunun 1-də Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində haqqında cinayət işi başlanıb, ona CM-nin 192-ci (qanunsuz sahibkarlıq) və 308-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddələri ilə ittiham verilib. Elə həmin gün Nəsimi rayon Məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 4 aylıq həbs-qətimkan tədbiri seçilib.

Ə. Orucov ittihamları qəbul etmir.

16 -dən səhifə 158